ผลทำนาย หุ้นไต้หวัน งวดถัดไป
4 และ 5
สูตรหุ้นไต้หวัน

487

ร้อย=4,สิบ=8,หน่วย=7
คุณใช้สูตร :
หุ้นไต้หวัน ออกหลังเวลา 12:10 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด เลขเด็ด
24 กุมภาพันธ์ 2563 487 87 48 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
21 กุมภาพันธ์ 2563 635 35 74 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 กุมภาพันธ์ 2563 509 09 75 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 กุมภาพันธ์ 2563 884 84 86 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 กุมภาพันธ์ 2563 898 98 53 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 กุมภาพันธ์ 2563 351 51 19 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
14 กุมภาพันธ์ 2563 570 70 92 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 กุมภาพันธ์ 2563 178 78 59 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
12 กุมภาพันธ์ 2563 419 19 15 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
11 กุมภาพันธ์ 2563 404 04 97 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
10 กุมภาพันธ์ 2563 407 07 74 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
7 กุมภาพันธ์ 2563 281 81 87 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
6 กุมภาพันธ์ 2563 968 68 06 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
5 กุมภาพันธ์ 2563 362 62 70 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
4 กุมภาพันธ์ 2563 592 92 00 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
3 กุมภาพันธ์ 2563 492 92 18 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
31 มกราคม 2563 510 10 36 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
30 มกราคม 2563 174 74 97 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ระดับความแม่นยำ 0% 0%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 18
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 36
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
ร้อย+ร้อย+2 17 20 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย+7 15 20 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย+5 13 18 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+6 15 17 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ-4 15 17 ดูสูตรนี้
+ร้อย+ 15 17 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+1 15 17 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย+6 14 17 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+3 12 17 ดูสูตรนี้
+สิบ+9 14 16 ดูสูตรนี้