ผลทำนาย หุ้นไต้หวัน งวดถัดไป
4 และ 3
สูตรหุ้นไต้หวัน

639

ร้อย=6,สิบ=3,หน่วย=9
คุณใช้สูตร :
หุ้นไต้หวัน ออกหลังเวลา 12:10 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด เลขเด็ด
7 เมษายน 2563 639 39 65 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
6 เมษายน 2563 874 74 11 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 เมษายน 2563 363 63 43 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
31 มีนาคม 2563 806 06 63 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
30 มีนาคม 2563 943 43 49 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
27 มีนาคม 2563 892 92 44 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
26 มีนาคม 2563 636 36 61 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
25 มีนาคม 2563 475 75 13 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
24 มีนาคม 2563 562 62 59 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
23 มีนาคม 2563 003 03 06 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 มีนาคม 2563 409 09 75 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 มีนาคม 2563 134 34 33 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 มีนาคม 2563 867 67 96 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 มีนาคม 2563 963 63 14 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 มีนาคม 2563 777 77 10 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 มีนาคม 2563 887 87 45 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
12 มีนาคม 2563 232 32 43 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
11 มีนาคม 2563 375 75 79 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
10 มีนาคม 2563 354 54 90 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
9 มีนาคม 2563 764 64 17 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ระดับความแม่นยำ 0% 0%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 20
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 40
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
+-4 17 24 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+5 16 22 ดูสูตรนี้
หน่วย+ร้อย+6 16 20 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย+6 13 18 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+ 14 17 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+5 14 17 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+6 14 17 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+5 13 17 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+2 13 15 ดูสูตรนี้
สิบ+สิบ+5 12 15 ดูสูตรนี้