ผลทำนาย หุ้นไต้หวัน งวดถัดไป
3 และ 4
สูตรหุ้นไต้หวัน

670

ร้อย=6,สิบ=7,หน่วย=0
คุณใช้สูตร :
หุ้นไต้หวัน ออกหลังเวลา 12:10 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด เลขเด็ด
6 กรกฎาคม 2563 670 70 54 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
3 กรกฎาคม 2563 916 16 02 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
2 กรกฎาคม 2563 514 14 72 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 กรกฎาคม 2563 342 42 18 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
30 มิถุนายน 2563 124 24 62 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
29 มิถุนายน 2563 262 62 05 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
24 มิถุนายน 2563 067 67 31 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
23 มิถุนายน 2563 236 36 43 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
22 มิถุนายน 2563 293 93 07 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 มิถุนายน 2563 986 86 53 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 มิถุนายน 2563 833 33 74 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 มิถุนายน 2563 459 59 95 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 มิถุนายน 2563 164 64 38 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
15 มิถุนายน 2563 626 26 68 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
12 มิถุนายน 2563 994 94 83 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
11 มิถุนายน 2563 577 77 39 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
10 มิถุนายน 2563 016 16 05 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
9 มิถุนายน 2563 711 11 79 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
8 มิถุนายน 2563 032 32 92 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ระดับความแม่นยำ 0% 0%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 19
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 38
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
ร้อย-ร้อย+3 15 22 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+9 15 21 ดูสูตรนี้
สิบ+สิบ+4 16 20 ดูสูตรนี้
+ร้อย- 14 18 ดูสูตรนี้
สิบ+สิบ+3 13 16 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+7 11 15 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+3 11 15 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ-3 11 15 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+4 11 15 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+9 13 14 ดูสูตรนี้