ผลทำนาย จีนรอบบ่าย งวดถัดไป
0 และ 1
สูตรจีนรอบบ่าย

402

ร้อย=4,สิบ=0,หน่วย=2
คุณใช้สูตร :
จีนรอบบ่าย ออกหลังเวลา 13:40 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด เลขเด็ด
27 กุมภาพันธ์ 2563 402 02 47 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
26 กุมภาพันธ์ 2563 755 55 53 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
25 กุมภาพันธ์ 2563 608 08 70 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
24 กุมภาพันธ์ 2563 238 38 68 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
21 กุมภาพันธ์ 2563 970 70 61 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 กุมภาพันธ์ 2563 909 09 49 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 กุมภาพันธ์ 2563 560 60 89 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 กุมภาพันธ์ 2563 649 49 99 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 กุมภาพันธ์ 2563 150 50 19 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
14 กุมภาพันธ์ 2563 631 31 99 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 กุมภาพันธ์ 2563 432 32 48 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
12 กุมภาพันธ์ 2563 080 80 17 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
11 กุมภาพันธ์ 2563 863 63 17 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
10 กุมภาพันธ์ 2563 846 46 91 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
7 กุมภาพันธ์ 2563 155 55 21 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
6 กุมภาพันธ์ 2563 134 34 84 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
5 กุมภาพันธ์ 2563 550 50 83 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
4 กุมภาพันธ์ 2563 967 67 00 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
3 กุมภาพันธ์ 2563 967 67 23 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ระดับความแม่นยำ 0% 0%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 19
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 38
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
ร้อย+ร้อย+2 16 20 ดูสูตรนี้
สิบ-หน่วย-5 15 19 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+3 15 19 ดูสูตรนี้
+หน่วย+ 14 18 ดูสูตรนี้
หน่วย+ร้อย+2 14 18 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+2 14 18 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+8 15 17 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+7 14 17 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+3 14 17 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+4 13 17 ดูสูตรนี้