ผลทำนาย จีนรอบบ่าย งวดถัดไป
9 และ 0
สูตรจีนรอบบ่าย

608

ร้อย=6,สิบ=0,หน่วย=8
คุณใช้สูตร :
จีนรอบบ่าย ออกหลังเวลา 13:40 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด เลขเด็ด
29 พฤษภาคม 2563 608 08 59 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
28 พฤษภาคม 2563 349 49 21 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
27 พฤษภาคม 2563 270 70 73 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
26 พฤษภาคม 2563 543 43 59 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
25 พฤษภาคม 2563 284 84 13 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
22 พฤษภาคม 2563 497 97 43 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
21 พฤษภาคม 2563 540 40 08 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 พฤษภาคม 2563 848 48 37 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 พฤษภาคม 2563 285 85 70 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 พฤษภาคม 2563 115 15 74 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
15 พฤษภาคม 2563 489 89 74 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
14 พฤษภาคม 2563 215 15 44 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 พฤษภาคม 2563 459 59 03 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
12 พฤษภาคม 2563 556 56 28 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
11 พฤษภาคม 2563 928 28 30 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
8 พฤษภาคม 2563 158 58 29 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
7 พฤษภาคม 2563 329 29 93 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
6 พฤษภาคม 2563 322 22 44 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
30 เมษายน 2563 178 78 61 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ระดับความแม่นยำ 0% 0%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 19
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 38
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
ร้อย+สิบ+3 16 23 ดูสูตรนี้
+หน่วย+9 16 22 ดูสูตรนี้
+สิบ+9 16 22 ดูสูตรนี้
+สิบ+ 16 21 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+8 14 21 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+2 14 21 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+7 15 20 ดูสูตรนี้
+สิบ-5 15 20 ดูสูตรนี้
+สิบ- 15 19 ดูสูตรนี้
-สิบ+ 14 19 ดูสูตรนี้