ผลทำนาย จีนรอบเช้า งวดถัดไป
4 และ 5
สูตรจีนรอบเช้า

230

ร้อย=2,สิบ=3,หน่วย=0
คุณใช้สูตร :
จีนรอบเช้า ออกหลังเวลา 10:05 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด เลขเด็ด
6 กรกฎาคม 2563 230 30 04 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
3 กรกฎาคม 2563 308 08 59 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
2 กรกฎาคม 2563 753 53 57 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 กรกฎาคม 2563 421 21 86 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
30 มิถุนายน 2563 593 93 57 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
29 มิถุนายน 2563 366 66 87 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
24 มิถุนายน 2563 586 86 15 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
23 มิถุนายน 2563 049 49 05 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
22 มิถุนายน 2563 306 06 93 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 มิถุนายน 2563 730 30 75 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 มิถุนายน 2563 750 50 66 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 มิถุนายน 2563 533 33 64 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 มิถุนายน 2563 232 32 05 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
15 มิถุนายน 2563 734 34 63 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
12 มิถุนายน 2563 452 52 10 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
11 มิถุนายน 2563 223 23 37 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
10 มิถุนายน 2563 983 83 59 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
9 มิถุนายน 2563 208 08 32 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
8 มิถุนายน 2563 377 77 17 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ระดับความแม่นยำ 0% 0%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 19
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 38
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
สิบ-สิบ+4 17 22 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+7 13 18 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย+7 13 18 ดูสูตรนี้
สิบ+สิบ+9 11 16 ดูสูตรนี้
สิบ+สิบ+ 12 14 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย+2 12 14 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+9 12 14 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+3 11 14 ดูสูตรนี้
+สิบ+ 11 14 ดูสูตรนี้
+สิบ- 11 14 ดูสูตรนี้