ผลทำนาย จีนรอบเช้า งวดถัดไป
และ 1
สูตรจีนรอบเช้า

443

ร้อย=4,สิบ=4,หน่วย=3
คุณใช้สูตร :
จีนรอบเช้า ออกหลังเวลา 10:05 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด เลขเด็ด
7 เมษายน 2563 443 43 32 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
3 เมษายน 2563 890 90 30 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
2 เมษายน 2563 425 25 41 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 เมษายน 2563 156 56 26 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
31 มีนาคม 2563 853 53 58 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
30 มีนาคม 2563 564 64 27 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
27 มีนาคม 2563 902 02 66 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
26 มีนาคม 2563 171 71 37 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
25 มีนาคม 2563 164 64 96 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
24 มีนาคม 2563 494 94 41 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
23 มีนาคม 2563 092 92 21 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 มีนาคม 2563 136 36 50 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 มีนาคม 2563 621 21 36 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 มีนาคม 2563 432 32 57 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 มีนาคม 2563 160 60 32 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 มีนาคม 2563 909 09 04 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 มีนาคม 2563 820 20 81 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
12 มีนาคม 2563 136 36 69 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
11 มีนาคม 2563 291 91 56 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
10 มีนาคม 2563 656 56 01 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
9 มีนาคม 2563 401 01 81 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ระดับความแม่นยำ 0% 0%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 21
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 42
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
สิบ+สิบ+5 18 26 ดูสูตรนี้
+สิบ+ 18 25 ดูสูตรนี้
+ร้อย+ 18 23 ดูสูตรนี้
สิบ+สิบ+ 17 21 ดูสูตรนี้
สิบ+-3 16 21 ดูสูตรนี้
สิบ-หน่วย+5 18 20 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+1 14 18 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย+2 12 17 ดูสูตรนี้
ร้อย-+4 14 16 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย+8 12 16 ดูสูตรนี้