ผลทำนาย จีนรอบเช้า งวดถัดไป
7 และ 8
สูตรจีนรอบเช้า

043

ร้อย=0,สิบ=4,หน่วย=3
คุณใช้สูตร :
จีนรอบเช้า ออกหลังเวลา 10:05 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด เลขเด็ด
24 กุมภาพันธ์ 2563 043 43 73 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
21 กุมภาพันธ์ 2563 254 54 45 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 กุมภาพันธ์ 2563 699 99 39 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 กุมภาพันธ์ 2563 183 83 34 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 กุมภาพันธ์ 2563 991 91 59 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 กุมภาพันธ์ 2563 614 14 83 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
14 กุมภาพันธ์ 2563 968 68 36 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 กุมภาพันธ์ 2563 174 74 06 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
12 กุมภาพันธ์ 2563 240 40 77 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
11 กุมภาพันธ์ 2563 821 21 75 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
10 กุมภาพันธ์ 2563 852 52 03 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
7 กุมภาพันธ์ 2563 869 69 65 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
6 กุมภาพันธ์ 2563 543 43 93 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
5 กุมภาพันธ์ 2563 523 23 56 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
4 กุมภาพันธ์ 2563 995 95 28 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
3 กุมภาพันธ์ 2563 810 10 80 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ระดับความแม่นยำ 0% 0%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 16
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 32
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
ร้อย+หน่วย+1 15 17 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย+7 15 17 ดูสูตรนี้
หน่วย+สิบ+7 14 16 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+9 12 16 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+1 12 16 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย+8 12 16 ดูสูตรนี้
-หน่วย-1 11 16 ดูสูตรนี้
+หน่วย+ 11 16 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+ 13 15 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+6 12 15 ดูสูตรนี้