ผลทำนาย ฮั่งเส็งรอบบ่าย งวดถัดไป
3 และ 4
สูตรฮั่งเส็งรอบบ่าย

916

ร้อย=9,สิบ=1,หน่วย=6
คุณใช้สูตร :
ฮั่งเส็งรอบบ่าย ออกหลังเวลา 14:55 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด เลขเด็ด
6 กรกฎาคม 2563 916 16 04 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
3 กรกฎาคม 2563 312 12 93 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
2 กรกฎาคม 2563 419 19 00 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
30 มิถุนายน 2563 719 19 91 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
29 มิถุนายน 2563 128 28 71 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
26 มิถุนายน 2563 999 99 59 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
24 มิถุนายน 2563 158 58 76 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
23 มิถุนายน 2563 734 34 00 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
22 มิถุนายน 2563 134 34 55 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 มิถุนายน 2563 389 89 95 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 มิถุนายน 2563 494 94 47 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 มิถุนายน 2563 141 41 32 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 มิถุนายน 2563 409 09 14 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
15 มิถุนายน 2563 695 95 43 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
12 มิถุนายน 2563 138 38 77 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
11 มิถุนายน 2563 015 15 58 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
10 มิถุนายน 2563 973 73 49 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
9 มิถุนายน 2563 722 22 45 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
8 มิถุนายน 2563 677 77 36 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ระดับความแม่นยำ 0% 0%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 19
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 38
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
ร้อย+สิบ+9 15 20 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ-5 14 19 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+1 14 19 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+8 14 17 ดูสูตรนี้
+สิบ+ 11 15 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย-5 11 14 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+4 10 14 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+4 10 14 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย-4 10 14 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ-1 10 14 ดูสูตรนี้