ผลทำนาย ฮั่งเส็งรอบบ่าย งวดถัดไป
8 และ 9
สูตรฮั่งเส็งรอบบ่าย

088

ร้อย=0,สิบ=8,หน่วย=8
คุณใช้สูตร :
ฮั่งเส็งรอบบ่าย ออกหลังเวลา 14:55 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด เลขเด็ด
24 กุมภาพันธ์ 2563 088 88 93 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
21 กุมภาพันธ์ 2563 881 81 35 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 กุมภาพันธ์ 2563 916 16 65 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 กุมภาพันธ์ 2563 581 81 61 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 กุมภาพันธ์ 2563 020 20 40 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 กุมภาพันธ์ 2563 960 60 00 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
14 กุมภาพันธ์ 2563 560 60 60 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 กุมภาพันธ์ 2563 000 00 66 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
12 กุมภาพันธ์ 2563 366 66 78 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
11 กุมภาพันธ์ 2563 388 88 54 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
10 กุมภาพันธ์ 2563 134 34 93 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
7 กุมภาพันธ์ 2563 427 27 43 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
6 กุมภาพันธ์ 2563 370 70 96 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
5 กุมภาพันธ์ 2563 674 74 76 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
4 กุมภาพันธ์ 2563 598 98 00 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
3 กุมภาพันธ์ 2563 698 98 35 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
31 มกราคม 2563 263 63 50 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
30 มกราคม 2563 913 13 50 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
29 มกราคม 2563 063 63 01 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ระดับความแม่นยำ 0% 0%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 19
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 38
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
+ร้อย+ 15 21 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย+6 16 20 ดูสูตรนี้
-+6 12 16 ดูสูตรนี้
+สิบ+ 12 15 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+3 10 15 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย+3 10 15 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+4 12 14 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+6 12 14 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+6 11 14 ดูสูตรนี้
+หน่วย+ 11 14 ดูสูตรนี้