จับยี่กี HUAY รอบที่ 48
ทำนายเลขเด็ด งวดถัดไป
2 3
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด
รอบที่ 47 เวลา 17:30 304 04 84 1 2
รอบที่ 46 เวลา 17:15 491 91 87 9 0
รอบที่ 45 เวลา 17:00 090 90 04 8 9
รอบที่ 44 เวลา 16:45 016 16 81 4 5
รอบที่ 43 เวลา 16:30 742 42 38 1 2
รอบที่ 42 เวลา 16:15 393 93 32 0 1
รอบที่ 41 เวลา 16:00 336 36 37 6 7
รอบที่ 40 เวลา 15:45 499 99 20 0 1
รอบที่ 39 เวลา 15:30 640 40 18 4 5
รอบที่ 38 เวลา 15:15 808 08 37 2 3
รอบที่ 37 เวลา 15:00 293 93 28 3 4
รอบที่ 36 เวลา 14:45 437 37 85 3 4
รอบที่ 35 เวลา 14:30 283 83 10 6 7
รอบที่ 34 เวลา 14:15 583 83 09 1 0
รอบที่ 33 เวลา 14:00 871 71 73 1 2
รอบที่ 32 เวลา 13:45 155 55 73 6 7
รอบที่ 31 เวลา 13:30 359 59 62 0 1
รอบที่ 30 เวลา 13:15 786 86 49 7 8
รอบที่ 29 เวลา 13:00 542 42 32 3 4
รอบที่ 28 เวลา 12:45 355 55 13 4 5
รอบที่ 27 เวลา 12:30 392 92 69 4 5
รอบที่ 26 เวลา 12:15 503 03 47 5 6
รอบที่ 25 เวลา 12:00 947 47 81 8 9
รอบที่ 24 เวลา 11:45 042 42 51 6 7
รอบที่ 23 เวลา 11:30 902 02 23 1 2
รอบที่ 22 เวลา 11:15 142 42 05 7 8
รอบที่ 21 เวลา 11:00 190 90 24 1 2
รอบที่ 20 เวลา 10:45 137 37 31 2 3
รอบที่ 19 เวลา 10:30 753 53 70 0 1
รอบที่ 18 เวลา 10:15 410 10 59 3 4
รอบที่ 17 เวลา 10:00 766 66 51 3 4
รอบที่ 16 เวลา 09:45 507 07 13 2 3
รอบที่ 15 เวลา 09:30 396 96 98 2 3
รอบที่ 14 เวลา 09:15 789 89 48 0 1
รอบที่ 13 เวลา 09:00 293 93 50 1 2
รอบที่ 12 เวลา 08:45 323 23 82 4 5
รอบที่ 11 เวลา 08:30 311 11 41 7 8
รอบที่ 10 เวลา 08:15 507 07 89 6 7
รอบที่ 9 เวลา 08:00 804 04 51 3 4
รอบที่ 8 เวลา 07:45 723 23 14 2 3
รอบที่ 7 เวลา 07:30 964 64 99 4 5
รอบที่ 6 เวลา 07:15 565 65 32 1 0
รอบที่ 5 เวลา 07:00 587 87 46 7 6
รอบที่ 4 เวลา 06:45 827 27 54 9 8
รอบที่ 3 เวลา 06:30 032 32 26 3 4
รอบที่ 2 เวลา 06:15 107 07 46 1 0
รอบที่ 1 เวลา 06:00 045 45 47 6 7