จับยี่กี HUAY รอบที่ 43
ทำนายเลขเด็ด งวดถัดไป
4 5
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด
รอบที่ 42 เวลา 16:15 993 93 20 2 1
รอบที่ 41 เวลา 16:00 478 78 03 6 7
รอบที่ 40 เวลา 15:45 274 74 27 3 4
รอบที่ 39 เวลา 15:30 856 56 98 4 5
รอบที่ 38 เวลา 15:15 259 59 73 3 4
รอบที่ 37 เวลา 15:00 441 41 42 1 0
รอบที่ 36 เวลา 14:45 438 38 30 5 6
รอบที่ 35 เวลา 14:30 124 24 07 7 8
รอบที่ 34 เวลา 14:15 182 82 67 4 5
รอบที่ 33 เวลา 14:00 386 86 90 1 2
รอบที่ 32 เวลา 13:45 620 20 31 6 7
รอบที่ 31 เวลา 13:30 321 21 13 1 2
รอบที่ 30 เวลา 13:15 303 03 14 6 7
รอบที่ 29 เวลา 13:00 875 75 48 9 0
รอบที่ 28 เวลา 12:45 735 35 42 1 2
รอบที่ 27 เวลา 12:30 495 95 25 2 3
รอบที่ 26 เวลา 12:15 320 20 47 6 7
รอบที่ 25 เวลา 12:00 060 60 06 6 7
รอบที่ 24 เวลา 11:45 372 72 35 1 2
รอบที่ 23 เวลา 11:30 465 65 71 7 8
รอบที่ 22 เวลา 11:15 508 08 07 3 2
รอบที่ 21 เวลา 11:00 295 95 40 6 7
รอบที่ 20 เวลา 10:45 109 09 78 2 3
รอบที่ 19 เวลา 10:30 374 74 20 7 8
รอบที่ 18 เวลา 10:15 884 84 32 1 2
รอบที่ 17 เวลา 10:00 388 88 34 1 0
รอบที่ 16 เวลา 09:45 325 25 53 0 1
รอบที่ 15 เวลา 09:30 213 13 01 5 6
รอบที่ 14 เวลา 09:15 049 49 60 5 6
รอบที่ 13 เวลา 09:00 543 43 15 0 1
รอบที่ 12 เวลา 08:45 907 07 64 1 2
รอบที่ 11 เวลา 08:30 777 77 88 3 4
รอบที่ 10 เวลา 08:15 969 69 45 3 4
รอบที่ 9 เวลา 08:00 431 31 59 7 8
รอบที่ 8 เวลา 07:45 890 90 94 2 3
รอบที่ 7 เวลา 07:30 856 56 52 2 1
รอบที่ 6 เวลา 07:15 230 30 05 1 0
รอบที่ 5 เวลา 07:00 427 27 39 5 6
รอบที่ 4 เวลา 06:45 614 14 56 7 8
รอบที่ 3 เวลา 06:30 550 50 28 5 6
รอบที่ 2 เวลา 06:15 112 12 54 2 1
รอบที่ 1 เวลา 06:00 597 97 41 5 6