จับยี่กี HUAY รอบที่ 50
ทำนายเลขเด็ด งวดถัดไป
0 1
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด
รอบที่ 49 เวลา 18:00 597 97 19 4 5
รอบที่ 48 เวลา 17:45 662 62 37 4 5
รอบที่ 47 เวลา 17:30 143 43 10 5 6
รอบที่ 46 เวลา 17:15 325 25 66 0 1
รอบที่ 45 เวลา 17:00 879 79 30 0 1
รอบที่ 44 เวลา 16:45 258 58 00 0 1
รอบที่ 43 เวลา 16:30 046 46 82 3 4
รอบที่ 42 เวลา 16:15 894 94 40 6 7
รอบที่ 41 เวลา 16:00 871 71 26 2 3
รอบที่ 40 เวลา 15:45 141 41 95 4 5
รอบที่ 39 เวลา 15:30 185 85 51 4 5
รอบที่ 38 เวลา 15:15 789 89 58 5 6
รอบที่ 37 เวลา 15:00 769 69 66 8 9
รอบที่ 36 เวลา 14:45 364 64 82 4 5
รอบที่ 35 เวลา 14:30 270 70 00 8 9
รอบที่ 34 เวลา 14:15 830 30 40 4 5
รอบที่ 33 เวลา 14:00 321 21 01 1 2
รอบที่ 32 เวลา 13:45 527 27 64 1 0
รอบที่ 31 เวลา 13:30 590 90 67 2 3
รอบที่ 30 เวลา 13:15 118 18 34 3 2
รอบที่ 29 เวลา 13:00 872 72 00 7 8
รอบที่ 28 เวลา 12:45 049 49 70 7 8
รอบที่ 27 เวลา 12:30 928 28 28 2 3
รอบที่ 26 เวลา 12:15 897 97 83 9 0
รอบที่ 25 เวลา 12:00 054 54 94 5 6
รอบที่ 24 เวลา 11:45 471 71 70 8 9
รอบที่ 23 เวลา 11:30 606 06 38 1 2
รอบที่ 22 เวลา 11:15 390 90 61 2 3
รอบที่ 21 เวลา 11:00 084 84 53 5 6
รอบที่ 20 เวลา 10:45 285 85 20 2 3
รอบที่ 19 เวลา 10:30 939 39 45 8 9
รอบที่ 18 เวลา 10:15 437 37 38 7 8
รอบที่ 17 เวลา 10:00 885 85 43 8 9
รอบที่ 16 เวลา 09:45 205 05 45 9 0
รอบที่ 15 เวลา 09:30 642 42 64 7 8
รอบที่ 14 เวลา 09:15 670 70 91 6 7
รอบที่ 13 เวลา 09:00 378 78 67 5 6
รอบที่ 12 เวลา 08:45 804 04 66 4 5
รอบที่ 11 เวลา 08:30 349 49 20 5 6
รอบที่ 10 เวลา 08:15 448 48 16 0 1
รอบที่ 9 เวลา 08:00 349 49 01 0 1
รอบที่ 8 เวลา 07:45 235 35 30 8 7
รอบที่ 7 เวลา 07:30 237 37 77 1 2
รอบที่ 6 เวลา 07:15 013 13 00 1 2
รอบที่ 5 เวลา 07:00 801 01 55 9 0
รอบที่ 4 เวลา 06:45 820 20 32 8 9
รอบที่ 3 เวลา 06:30 956 56 85 3 4
รอบที่ 2 เวลา 06:15 603 03 47 7 8
รอบที่ 1 เวลา 06:00 837 37 27 7 8