ทำนายเลขเด็ด นิเคอิรอบเช้า
รอผลทำนายรอบถัดไป
เวลาออก 09:25 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง นิเคอิรอบเช้า
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด
28 กุมภาพันธ์ 2563 477 77 46 5 6
27 กุมภาพันธ์ 2563 505 05 14 1 2
26 กุมภาพันธ์ 2563 739 39 02 1 2
25 กุมภาพันธ์ 2563 661 61 13 1 2
21 กุมภาพันธ์ 2563 381 81 34 2 3
20 กุมภาพันธ์ 2563 777 77 07 3 4
19 กุมภาพันธ์ 2563 960 60 80 6 7
18 กุมภาพันธ์ 2563 744 44 80 5 6
17 กุมภาพันธ์ 2563 703 03 56 5 6
14 กุมภาพันธ์ 2563 459 59 14 3 4
13 กุมภาพันธ์ 2563 575 75 54 2 3
12 กุมภาพันธ์ 2563 352 52 54 8 9
10 กุมภาพันธ์ 2563 829 29 69 6 7
7 กุมภาพันธ์ 2563 537 37 22 1 2
6 กุมภาพันธ์ 2563 319 19 63 2 3
5 กุมภาพันธ์ 2563 000 00 41 6 7
4 กุมภาพันธ์ 2563 501 01 07 8 9
3 กุมภาพันธ์ 2563 199 99 19 8 9