ทำนายเลขเด็ด หุ้นเกาหลี
รอผลทำนายรอบถัดไป
เวลาออก 12:40 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง หุ้นเกาหลี
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด
6 กรกฎาคม 2563 842 42 72 6 7
3 กรกฎาคม 2563 570 70 49 1 2
2 กรกฎาคม 2563 821 21 57 5 6
1 กรกฎาคม 2563 164 64 31 2 3
30 มิถุนายน 2563 833 33 13 1 2
29 มิถุนายน 2563 120 20 00 0 1
26 มิถุนายน 2563 220 20 56 2 3
25 มิถุนายน 2563 464 64 93 2 1
24 มิถุนายน 2563 957 57 32 3 2
23 มิถุนายน 2563 825 25 82 3 4
22 มิถุนายน 2563 643 43 25 4 5
16 มิถุนายน 2563 981 81 37 0 1
15 มิถุนายน 2563 144 44 06 0 1
12 มิถุนายน 2563 950 50 45 5 6
11 มิถุนายน 2563 195 95 64 9 0
10 มิถุนายน 2563 459 59 25 3 4
9 มิถุนายน 2563 134 34 41 2 3
8 มิถุนายน 2563 675 75 02 5 6
5 มิถุนายน 2563 773 73 78 8 9
4 มิถุนายน 2563 895 95 87 3 4