ทำนายเลขเด็ด หุ้นอินเดีย
รอผลทำนายรอบถัดไป
เวลาออก 16:40 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง หุ้นอินเดีย
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด
6 กรกฎาคม 2563 728 28 86 1 2
3 กรกฎาคม 2563 142 42 72 2 3
2 กรกฎาคม 2563 370 70 25 0 1
1 กรกฎาคม 2563 445 45 65 4 5
30 มิถุนายน 2563 580 80 72 2 3
29 มิถุนายน 2563 152 52 75 1 0
26 มิถุนายน 2563 127 27 17 0 1
25 มิถุนายน 2563 210 10 88 6 7
24 มิถุนายน 2563 898 98 45 3 4
23 มิถุนายน 2563 043 43 11 2 3
22 มิถุนายน 2563 132 32 59 3 4
19 มิถุนายน 2563 173 73 68 3 4
18 มิถุนายน 2563 805 05 13 9 0
17 มิถุนายน 2563 792 92 30 5 6
16 มิถุนายน 2563 522 22 42 8 9
15 มิถุนายน 2563 880 80 09 0 1
12 มิถุนายน 2563 089 89 52 5 6
11 มิถุนายน 2563 837 37 68 2 3
10 มิถุนายน 2563 705 05 36 5 6
9 มิถุนายน 2563 669 69 89 0 1