ทำนายเลขเด็ด หุ้นอินเดีย
รอผลทำนายรอบถัดไป
เวลาออก 16:40 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง หุ้นอินเดีย
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด
7 เมษายน 2563 721 21 26 6 7
3 เมษายน 2563 095 95 36 9 0
1 เมษายน 2563 531 31 18 5 6
31 มีนาคม 2563 849 49 17 9 0
30 มีนาคม 2563 032 32 27 5 6
27 มีนาคม 2563 559 59 18 6 7
26 มีนาคม 2563 677 77 99 5 6
25 มีนาคม 2563 578 78 75 3 4
24 มีนาคม 2563 403 03 79 1 2
23 มีนาคม 2563 124 24 72 3 4
20 มีนาคม 2563 596 96 73 9 0
19 มีนาคม 2563 823 23 28 5 6
18 มีนาคม 2563 951 51 58 0 1
17 มีนาคม 2563 909 09 98 4 3
16 มีนาคม 2563 007 07 41 4 5
13 มีนาคม 2563 348 48 34 1 2
12 มีนาคม 2563 814 14 26 4 5
11 มีนาคม 2563 740 40 45 9 0