ทำนายเลขเด็ด หุ้นไต้หวัน
รอผลทำนายรอบถัดไป
เวลาออก 12:10 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง หุ้นไต้หวัน
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด
28 กุมภาพันธ์ 2563 5 6
27 กุมภาพันธ์ 2563 217 17 45 5 6
26 กุมภาพันธ์ 2563 362 62 61 2 3
25 กุมภาพันธ์ 2563 023 23 36 0 1
24 กุมภาพันธ์ 2563 487 87 48 4 5
21 กุมภาพันธ์ 2563 635 35 74 6 7
20 กุมภาพันธ์ 2563 509 09 75 2 3
19 กุมภาพันธ์ 2563 884 84 86 3 4
18 กุมภาพันธ์ 2563 898 98 53 4 5
17 กุมภาพันธ์ 2563 351 51 19 6 7
14 กุมภาพันธ์ 2563 570 70 92 4 5
13 กุมภาพันธ์ 2563 178 78 59 7 6
12 กุมภาพันธ์ 2563 419 19 15 0 1
11 กุมภาพันธ์ 2563 404 04 97 8 7
10 กุมภาพันธ์ 2563 407 07 74 9 0
7 กุมภาพันธ์ 2563 281 81 87 1 2
6 กุมภาพันธ์ 2563 968 68 06 5 6
5 กุมภาพันธ์ 2563 362 62 70 0 1
4 กุมภาพันธ์ 2563 592 92 00 0 1
3 กุมภาพันธ์ 2563 492 92 18 6 5