ทำนายเลขเด็ด จีนรอบบ่าย
รอผลทำนายรอบถัดไป
เวลาออก 13:40 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง จีนรอบบ่าย
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด
7 เมษายน 2563 891 91 80 1 2
2 เมษายน 2563 920 20 36 1 0
1 เมษายน 2563 184 84 46 3 4
31 มีนาคม 2563 230 30 35 5 6
30 มีนาคม 2563 495 95 96 1 2
27 มีนาคม 2563 991 91 45 5 6
26 มีนาคม 2563 536 36 72 3 4
25 มีนาคม 2563 108 08 40 3 4
24 มีนาคม 2563 168 68 15 2 1
23 มีนาคม 2563 153 53 60 9 0
20 มีนาคม 2563 013 13 27 9 0
19 มีนาคม 2563 986 86 71 5 6
18 มีนาคม 2563 957 57 18 1 2
17 มีนาคม 2563 275 75 53 5 6
16 มีนาคม 2563 328 28 85 7 8
13 มีนาคม 2563 113 13 88 7 8
12 มีนาคม 2563 101 01 04 7 8
11 มีนาคม 2563 005 05 42 9 0
10 มีนาคม 2563 347 47 92 0 1