ทำนายเลขเด็ด จีนรอบเช้า
รอผลทำนายรอบถัดไป
เวลาออก 10:05 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง จีนรอบเช้า
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด
28 กุมภาพันธ์ 2563 172 72 30 4 5
27 กุมภาพันธ์ 2563 559 59 04 3 4
26 กุมภาพันธ์ 2563 955 55 53 0 1
25 กุมภาพันธ์ 2563 777 77 61 3 4
24 กุมภาพันธ์ 2563 043 43 73 6 7
21 กุมภาพันธ์ 2563 254 54 45 0 9
20 กุมภาพันธ์ 2563 699 99 39 4 5
19 กุมภาพันธ์ 2563 183 83 34 0 1
18 กุมภาพันธ์ 2563 991 91 59 2 3
17 กุมภาพันธ์ 2563 614 14 83 1 2
14 กุมภาพันธ์ 2563 968 68 36 2 1
13 กุมภาพันธ์ 2563 174 74 06 5 6
12 กุมภาพันธ์ 2563 240 40 77 8 9
11 กุมภาพันธ์ 2563 821 21 75 5 6
10 กุมภาพันธ์ 2563 852 52 03 2 3
7 กุมภาพันธ์ 2563 869 69 65 0 1
6 กุมภาพันธ์ 2563 543 43 93 2 3
5 กุมภาพันธ์ 2563 523 23 56 5 6
4 กุมภาพันธ์ 2563 995 95 28 1 0
3 กุมภาพันธ์ 2563 810 10 80 3 2