ทำนายเลขเด็ด จีนรอบเช้า
รอผลทำนายรอบถัดไป
เวลาออก 10:05 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง จีนรอบเช้า
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด
29 พฤษภาคม 2563 461 61 12 6 7
28 พฤษภาคม 2563 002 02 68 1 2
27 พฤษภาคม 2563 125 25 18 4 5
26 พฤษภาคม 2563 228 28 44 5 6
25 พฤษภาคม 2563 107 07 90 5 4
22 พฤษภาคม 2563 121 21 19 4 5
21 พฤษภาคม 2563 453 53 95 6 7
20 พฤษภาคม 2563 644 44 41 0 1
19 พฤษภาคม 2563 756 56 41 4 5
18 พฤษภาคม 2563 458 58 69 9 0
15 พฤษภาคม 2563 440 40 25 4 5
14 พฤษภาคม 2563 573 73 86 0 1
13 พฤษภาคม 2563 871 71 85 4 5
12 พฤษภาคม 2563 808 08 20 7 8
11 พฤษภาคม 2563 675 75 83 8 9
8 พฤษภาคม 2563 100 00 71 4 5
7 พฤษภาคม 2563 478 78 56 7 8
6 พฤษภาคม 2563 428 28 50 2 3