ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : ร้อย+สิบ+1

YAMA SHOT Flow Allicin Complex Dietary Supplement Product Allicin From Garlic Extract [In stock] บัตรรหัสผ่านการควบคุมการเข้าถึง ABS เข้าถึงล็อค IDIC การควบคุมการเข้าถึง Wiegand 26
Beautilab A2P Retouch Brightening Concealer/Peach Dark Spot Corrector คอนซีลเลอร์ หรือ คอเรคเตอร์สีพีช ปกปิดใต้ตาคล้ำ (กดในไลฟ์เหลือ99฿) พร้อมส่งทุกสี ลิปกลอสลากลาส Laglace icy glaze gloss 2g.

ย้อนหลัง

ประจำงวด 4 ตัวบน 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
21 มิถุนายน 2567 ???? ??? 0 1
19 มิถุนายน 2567 5459 459 3 4
17 มิถุนายน 2567 1209 209 6 7
14 มิถุนายน 2567 5059 059 7 8
12 มิถุนายน 2567 4883 883 3 4
10 มิถุนายน 2567 7206 206 1 2
7 มิถุนายน 2567 1732 732 4 5
5 มิถุนายน 2567 1493 493 3 4
31 พฤษภาคม 2567 1399 399 6 7
29 พฤษภาคม 2567 5419 419 4 5
27 พฤษภาคม 2567 9853 853 6 7
24 พฤษภาคม 2567 9057 057 9 0
22 พฤษภาคม 2567 3710 710 6 7
20 พฤษภาคม 2567 0147 147 9 0
17 พฤษภาคม 2567 8717 717 0 1
15 พฤษภาคม 2567 9902 902 5 6
13 พฤษภาคม 2567 3598 598 7 8
10 พฤษภาคม 2567 1155 155 8 9
8 พฤษภาคม 2567 6619 619 9 0
6 พฤษภาคม 2567 1269 269 9 0
3 พฤษภาคม 2567 7999 999 9 0
29 เมษายน 2567 4351 351 0 1
26 เมษายน 2567 8721 721 1 2
24 เมษายน 2567 2552 552 4 5
 ระดับความแม่นยำ  30.43 %  43.48 %
 สะสมระดับ 1 คิดเป็น 65.22 % ถูก 15 จาก 23
 สะสมระดับ 2 คิดเป็น 40.48 % ถูก 17 จาก 42

10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)

สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
พัน-สิบ+4 17 20 ดูสูตรนี้
สิบ-พัน-5 17 20 ดูสูตรนี้
หน่วย+สิบ+5 17 20 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย+5 17 20 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ-7 18 19 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย-5 16 19 ดูสูตรนี้
+หน่วย+ 17 18 ดูสูตรนี้
หน่วย++9 17 18 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+8 16 17 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+9 16 17 ดูสูตรนี้