27 กุมภาพันธ์ 2563

...รอผลทำนาย...

เปรียบเทียบย้อนหลัง

24 กุมภาพันธ์ 2563 บน,ล่าง
12, 13, 14, 16, 17, 23, 24, 26, 27, 34, 36, 37, 46, 47, 67, 20,65
20 กุมภาพันธ์ 2563
40, 45, 49, 50, 59, 90, 68,66
17 กุมภาพันธ์ 2563
23, 25, 35, 36, 56, 62,95
13 กุมภาพันธ์ 2563
01, 02, 08, 21, 28, 40, 41, 42, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 58, 59, 90, 91, 92, 98, 81,74
10 กุมภาพันธ์ 2563
01, 02, 08, 09, 12, 18, 19, 28, 89, 73,92
6 กุมภาพันธ์ 2563
01, 02, 03, 04, 06, 07, 12, 13, 14, 16, 17, 23, 24, 26, 27, 36, 37, 43, 46, 47, 67, 84,52
3 กุมภาพันธ์ 2563
01, 02, 03, 12, 13, 23, 36,51
29 มกราคม 2563
10, 13, 20, 21, 23, 30, 80, 81, 82, 83, 89, 90, 91, 92, 93, 36,59
22 มกราคม 2563
78,23
15 มกราคม 2563
31, 34, 35, 41, 45, 51, 59,64
8 มกราคม 2563
02, 10, 12, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 43, 61, 62, 63, 64, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 84,06
2 มกราคม 2563
41, 45, 46, 51, 56, 61, 71,43
25 ธันวาคม 2562
10, 14, 15, 20, 21, 24, 25, 40, 50, 54, 80, 81, 82, 84, 85, 89, 90, 92, 94, 95, 19,96
18 ธันวาคม 2562
21, 24, 25, 31, 32, 34, 35, 41, 45, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 51,01
11 ธันวาคม 2562
13, 21, 23, 61, 62, 63, 67, 71, 72, 73, 41,99
4 ธันวาคม 2562
13, 21, 23, 23, 31, 33, 59,49
27 พฤศจิกายน 2562
23, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 46, 54, 56, 60,05
20 พฤศจิกายน 2562
01, 02, 03, 12, 13, 23, 80,08
13 พฤศจิกายน 2562
53, 63, 67, 73, 75, 65,89
6 พฤศจิกายน 2562
01, 30, 31, 34, 40, 25,41
30 ตุลาคม 2562
10, 12, 20, 80, 81, 82, 89, 90, 91, 92, 48,14
23 ตุลาคม 2562
43, 53, 54, 56, 63, 64, 80,68
16 ตุลาคม 2562
43, 53, 54, 56, 63, 64, 62,32
9 ตุลาคม 2562
05, 06, 07, 65, 67, 75, 90, 95, 96, 97, 23,32
2 ตุลาคม 2562
12, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 43, 45, 53, 82,74
25 กันยายน 2562
23, 32, 33, 34, 42, 43, 75,98
18 กันยายน 2562
21, 23, 31, 61, 62, 63, 67, 72, 73, 20,17
11 กันยายน 2562
43, 53, 56, 63, 64, 01,45
4 กันยายน 2562
21, 32, 34, 41, 42, 13,31
28 สิงหาคม 2562
01, 03, 04, 13, 14, 19, 34, 70, 71, 78, 80, 81, 90, 93, 94, 32,16
21 สิงหาคม 2562
01, 70, 71, 78, 80, 81, 39,58
14 สิงหาคม 2562
47, 54, 56, 57, 64, 67, 84, 86, 87, 89, 94, 95, 96, 97, 30,58
7 สิงหาคม 2562
13, 16, 17, 21, 23, 26, 27, 36, 37, 41, 42, 43, 45, 47, 51, 52, 53, 56, 57, 67, 48,64
31 กรกฎาคม 2562
15, 21, 25, 31, 32, 34, 35, 41, 42, 45, 92,27
24 กรกฎาคม 2562
01, 02, 03, 12, 13, 23, 80, 81, 82, 83, 89, 90, 91, 92, 93, 60,16
17 กรกฎาคม 2562
04, 05, 06, 54, 56, 64, 90, 94, 95, 01,69
10 กรกฎาคม 2562
36, 43, 45, 46, 53, 56, 73, 74, 76, 78, 83, 84, 85, 86,75
3 กรกฎาคม 2562
34, 35, 36, 37, 46, 47, 56, 57, 67, 06,54
26 มิถุนายน 2562
01, 02, 03, 12, 13, 23, 80, 82, 83, 89, 90, 91, 92, 93, 11,18
19 มิถุนายน 2562
12, 61, 62, 67, 68, 71, 72, 78, 81, 82, 53,69
12 มิถุนายน 2562
10, 20, 21, 30, 31, 32, 34, 42, 14,40
5 มิถุนายน 2562
02, 10, 70, 71, 72, 78, 81, 82, 08,12
29 พฤษภาคม 2562
23, 72, 73, 78, 79, 82, 83, 89, 92, 93, 02,59
22 พฤษภาคม 2562
01, 02, 03, 04, 12, 13, 14, 15, 32, 42, 43, 45, 52, 53, 98,50
15 พฤษภาคม 2562
12, 62, 67, 68, 71, 72, 81, 82, 16,87
8 พฤษภาคม 2562
27, 28, 32, 37, 38, 42, 43, 45, 47, 48, 52, 53, 57, 58, 87,40
1 พฤษภาคม 2562
08, 10, 12, 18, 20, 60, 61, 62, 67, 68, 70, 71, 72, 78, 96,28
24 เมษายน 2562
12, 16, 17, 18, 26, 27, 28, 76, 78, 86, 70,46
17 เมษายน 2562
12, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 45, 46, 56, 87,95
10 เมษายน 2562
10, 40, 41, 45, 46, 50, 51, 56, 60, 61, 88,99
3 เมษายน 2562
21, 32, 41, 42, 43, 45, 51, 52, 53, 13,20
27 มีนาคม 2562
07, 08, 10, 12, 17, 18, 20, 27, 28, 78, 93,22
20 มีนาคม 2562
07, 08, 10, 12, 17, 18, 20, 27, 28, 78, 38,91
13 มีนาคม 2562
01, 02, 03, 04, 21, 31, 32, 34, 41, 42, 90, 92, 93, 94, 80,91
6 มีนาคม 2562
13, 16, 17, 21, 23, 26, 27, 36, 37, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 56, 57, 67, 22,77
27 กุมภาพันธ์ 2562
01, 02, 03, 12, 13, 23, 80, 81, 82, 83, 89, 90, 91, 92, 93, 77,27
20 กุมภาพันธ์ 2562
23, 52, 53, 62, 63, 67, 72, 73, 75, 65,69
13 กุมภาพันธ์ 2562
43, 45, 53, 63, 64, 65, 67, 73, 74, 75, 82,41
6 กุมภาพันธ์ 2562
03, 04, 80, 83, 84, 89, 90, 93, 94, 43,43
30 มกราคม 2562
08, 09, 10, 12, 18, 19, 20, 28, 29, 98, 06,60

27 กุมภาพันธ์ 2563

...รอผลทำนาย...

เปรียบเทียบย้อนหลัง

24 กุมภาพันธ์ 2563 บน,ล่าง
54, 64, 67, 68, 69, 74, 75, 78, 79, 84, 85, 89, 94, 95, 20,65
20 กุมภาพันธ์ 2563
01, 02, 12, 50, 51, 52, 56, 59, 60, 61, 62, 69, 90, 91, 92, 68,66
17 กุมภาพันธ์ 2563
83, 89, 93, 62,95
13 กุมภาพันธ์ 2563
23, 72, 73, 78, 79, 82, 83, 89, 92, 93, 81,74
10 กุมภาพันธ์ 2563
40, 45, 49, 50, 59, 90, 73,92
6 กุมภาพันธ์ 2563
44, 45, 54, 84,52
3 กุมภาพันธ์ 2563
44, 45, 54, 36,51
29 มกราคม 2563
12, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 34, 35, 45, 36,59
22 มกราคม 2563
78,23
15 มกราคม 2563
32, 42, 43, 45, 52, 53, 56, 62, 63, 59,64
8 มกราคม 2563
21, 51, 52, 56, 57, 61, 62, 67, 71, 72, 84,06
2 มกราคม 2563
35, 36, 37, 45, 46, 47, 56, 57, 67, 71,43
25 ธันวาคม 2562
01, 07, 08, 17, 18, 87, 90, 97, 98, 19,96
18 ธันวาคม 2562
56, 75, 76, 78, 85, 86, 51,01
11 ธันวาคม 2562
12, 15, 25, 31, 32, 34, 35, 42, 45, 41,99
4 ธันวาคม 2562
01, 70, 71, 78, 80, 81, 59,49
27 พฤศจิกายน 2562
01, 30, 31, 34, 40, 41, 60,05
20 พฤศจิกายน 2562
02, 03, 23, 40, 42, 43, 45, 49, 50, 52, 53, 59, 90, 92, 93, 80,08
13 พฤศจิกายน 2562
12, 41, 42, 45, 51, 52, 65,89
6 พฤศจิกายน 2562
09, 10, 12, 19, 20, 29, 30, 31, 32, 34, 39, 40, 42, 49, 25,41
30 ตุลาคม 2562
34, 73, 74, 78, 83, 48,14
23 ตุลาคม 2562
03, 10, 12, 13, 19, 20, 23, 29, 90, 93, 80,68
16 ตุลาคม 2562
01, 30, 31, 34, 40, 41, 62,32
9 ตุลาคม 2562
12, 14, 15, 16, 24, 25, 26, 45, 46, 56, 23,32
2 ตุลาคม 2562
60, 69, 70, 76, 78, 79, 80, 86, 89, 90, 82,74
25 กันยายน 2562
02, 10, 12, 20, 21, 22, 75,98
18 กันยายน 2562
01, 05, 12, 15, 25, 20,17
11 กันยายน 2562
06, 16, 90, 91, 96, 01,45
4 กันยายน 2562
16, 17, 18, 76, 78, 86, 13,31
28 สิงหาคม 2562
03, 04, 10, 13, 14, 19, 34, 90, 93, 94, 32,16
21 สิงหาคม 2562
10, 14, 15, 19, 40, 45, 49, 50, 59, 90, 39,58
14 สิงหาคม 2562
34, 36, 37, 38, 46, 47, 48, 49, 67, 68, 69, 78, 79, 89, 30,58
7 สิงหาคม 2562
23, 25, 26, 28, 29, 35, 36, 38, 56, 58, 59, 68, 69, 89, 48,64
31 กรกฎาคม 2562
34, 39, 49, 74, 78, 79, 83, 84, 89, 92,27
24 กรกฎาคม 2562
18, 19, 21, 23, 28, 29, 31, 38, 39, 89, 60,16
17 กรกฎาคม 2562
56, 58, 59, 68, 89, 01,69

27 กุมภาพันธ์ 2563

...รอผลทำนาย...

เปรียบเทียบย้อนหลัง

24 กุมภาพันธ์ 2563 บน,ล่าง
12, 13, 14, 16, 17, 23, 24, 26, 27, 34, 36, 37, 46, 47, 67, 20,65
20 กุมภาพันธ์ 2563
40, 45, 49, 50, 59, 90, 68,66
17 กุมภาพันธ์ 2563
23, 25, 35, 36, 56, 62,95
13 กุมภาพันธ์ 2563
01, 02, 08, 21, 28, 40, 41, 42, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 58, 59, 90, 91, 92, 98, 81,74
10 กุมภาพันธ์ 2563
01, 02, 08, 09, 12, 18, 19, 28, 89, 73,92
6 กุมภาพันธ์ 2563
01, 02, 03, 04, 06, 07, 12, 13, 14, 16, 17, 23, 24, 26, 27, 36, 37, 43, 46, 47, 67, 84,52
3 กุมภาพันธ์ 2563
01, 02, 03, 12, 13, 23, 36,51
29 มกราคม 2563
10, 13, 20, 21, 23, 30, 80, 81, 82, 83, 89, 90, 91, 92, 93, 36,59
22 มกราคม 2563
78,23
15 มกราคม 2563
31, 34, 35, 41, 45, 51, 59,64
8 มกราคม 2563
02, 10, 12, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 43, 61, 62, 63, 64, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 84,06
2 มกราคม 2563
41, 45, 46, 51, 56, 61, 71,43
25 ธันวาคม 2562
10, 14, 15, 20, 21, 24, 25, 40, 50, 54, 80, 81, 82, 84, 85, 89, 90, 92, 94, 95, 19,96
18 ธันวาคม 2562
21, 24, 25, 31, 32, 34, 35, 41, 45, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 51,01
11 ธันวาคม 2562
13, 21, 23, 61, 62, 63, 67, 71, 72, 73, 41,99
4 ธันวาคม 2562
13, 21, 23, 23, 31, 33, 59,49
27 พฤศจิกายน 2562
23, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 46, 54, 56, 60,05
20 พฤศจิกายน 2562
01, 02, 03, 12, 13, 23, 80,08
13 พฤศจิกายน 2562
53, 63, 67, 73, 75, 65,89
6 พฤศจิกายน 2562
01, 30, 31, 34, 40, 25,41
30 ตุลาคม 2562
10, 12, 20, 80, 81, 82, 89, 90, 91, 92, 48,14
23 ตุลาคม 2562
43, 53, 54, 56, 63, 64, 80,68
16 ตุลาคม 2562
43, 53, 54, 56, 63, 64, 62,32
9 ตุลาคม 2562
05, 06, 07, 65, 67, 75, 90, 95, 96, 97, 23,32
2 ตุลาคม 2562
12, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 43, 45, 53, 82,74
25 กันยายน 2562
23, 32, 33, 34, 42, 43, 75,98
18 กันยายน 2562
21, 23, 31, 61, 62, 63, 67, 72, 73, 20,17
11 กันยายน 2562
43, 53, 56, 63, 64, 01,45
4 กันยายน 2562
21, 32, 34, 41, 42, 13,31
28 สิงหาคม 2562
01, 03, 04, 13, 14, 19, 34, 70, 71, 78, 80, 81, 90, 93, 94, 32,16
21 สิงหาคม 2562
01, 70, 71, 78, 80, 81, 39,58
14 สิงหาคม 2562
47, 54, 56, 57, 64, 67, 84, 86, 87, 89, 94, 95, 96, 97, 30,58
7 สิงหาคม 2562
13, 16, 17, 21, 23, 26, 27, 36, 37, 41, 42, 43, 45, 47, 51, 52, 53, 56, 57, 67, 48,64
31 กรกฎาคม 2562
15, 21, 25, 31, 32, 34, 35, 41, 42, 45, 92,27
24 กรกฎาคม 2562
01, 02, 03, 12, 13, 23, 80, 81, 82, 83, 89, 90, 91, 92, 93, 60,16
17 กรกฎาคม 2562
04, 05, 06, 54, 56, 64, 90, 94, 95, 01,69
10 กรกฎาคม 2562
36, 43, 45, 46, 53, 56, 73, 74, 76, 78, 83, 84, 85, 86,75
3 กรกฎาคม 2562
34, 35, 36, 37, 46, 47, 56, 57, 67, 06,54
26 มิถุนายน 2562
01, 02, 03, 12, 13, 23, 80, 82, 83, 89, 90, 91, 92, 93, 11,18
19 มิถุนายน 2562
12, 61, 62, 67, 68, 71, 72, 78, 81, 82, 53,69
12 มิถุนายน 2562
10, 20, 21, 30, 31, 32, 34, 42, 14,40
5 มิถุนายน 2562
02, 10, 70, 71, 72, 78, 81, 82, 08,12
29 พฤษภาคม 2562
23, 72, 73, 78, 79, 82, 83, 89, 92, 93, 02,59
22 พฤษภาคม 2562
01, 02, 03, 04, 12, 13, 14, 15, 32, 42, 43, 45, 52, 53, 98,50
15 พฤษภาคม 2562
12, 62, 67, 68, 71, 72, 81, 82, 16,87
8 พฤษภาคม 2562
27, 28, 32, 37, 38, 42, 43, 45, 47, 48, 52, 53, 57, 58, 87,40
1 พฤษภาคม 2562
08, 10, 12, 18, 20, 60, 61, 62, 67, 68, 70, 71, 72, 78, 96,28
24 เมษายน 2562
12, 16, 17, 18, 26, 27, 28, 76, 78, 86, 70,46
17 เมษายน 2562
12, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 45, 46, 56, 87,95
10 เมษายน 2562
10, 40, 41, 45, 46, 50, 51, 56, 60, 61, 88,99
3 เมษายน 2562
21, 32, 41, 42, 43, 45, 51, 52, 53, 13,20
27 มีนาคม 2562
07, 08, 10, 12, 17, 18, 20, 27, 28, 78, 93,22
20 มีนาคม 2562
07, 08, 10, 12, 17, 18, 20, 27, 28, 78, 38,91
13 มีนาคม 2562
01, 02, 03, 04, 21, 31, 32, 34, 41, 42, 90, 92, 93, 94, 80,91
6 มีนาคม 2562
13, 16, 17, 21, 23, 26, 27, 36, 37, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 56, 57, 67, 22,77
27 กุมภาพันธ์ 2562
01, 02, 03, 12, 13, 23, 80, 81, 82, 83, 89, 90, 91, 92, 93, 77,27
20 กุมภาพันธ์ 2562
23, 52, 53, 62, 63, 67, 72, 73, 75, 65,69
13 กุมภาพันธ์ 2562
43, 45, 53, 63, 64, 65, 67, 73, 74, 75, 82,41
6 กุมภาพันธ์ 2562
03, 04, 80, 83, 84, 89, 90, 93, 94, 43,43
30 มกราคม 2562
08, 09, 10, 12, 18, 19, 20, 28, 29, 98, 06,60