หวยมาเลย์บน สูตร 5

ย้อนกลับ

1 มีนาคม 2563

4 - 5

หวยมาเลย์บน สูตร 5 ย้อนหลัง

ประจำงวด 4 ตัวบน 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
1 มีนาคม 2563 ???? ??? 4 5
26 กุมภาพันธ์ 2563 9340 340 4 5
23 กุมภาพันธ์ 2563 5916 916 0 1
22 กุมภาพันธ์ 2563 3869 869 1 0
19 กุมภาพันธ์ 2563 2103 103 0 1
16 กุมภาพันธ์ 2563 7940 940 1 2
15 กุมภาพันธ์ 2563 3111 111 4 3
12 กุมภาพันธ์ 2563 7136 136 2 1
9 กุมภาพันธ์ 2563 6538 538 2 1
8 กุมภาพันธ์ 2563 4104 104 8 9
5 กุมภาพันธ์ 2563 6821 821 1 2
2 กุมภาพันธ์ 2563 4464 464 4 3
1 กุมภาพันธ์ 2563 0378 378 1 0
29 มกราคม 2563 7729 729 8 9
28 มกราคม 2563 8780 729 5 6
26 มกราคม 2563 3551 551 2 3
25 มกราคม 2563 9554 554 0 1
22 มกราคม 2563 7708 708 0 1
19 มกราคม 2563 1556 556 5 6
18 มกราคม 2563 8682 682 0 1
15 มกราคม 2563 3142 142 9 0
12 มกราคม 2563 8820 820 2 3
11 มกราคม 2563 9322 322 0 1
8 มกราคม 2563 8607 607 2 3
 ระดับความแม่นยำ  30.43 %  26.09 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 43.48 % ถูก 10 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 30.95 % ถูก 13 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   ร้อย-หน่วย+1