หวยมาเลย์บน สูตร 4

ย้อนกลับ

1 มีนาคม 2563

9 - 0

หวยมาเลย์บน สูตร 4 ย้อนหลัง

ประจำงวด 4 ตัวบน 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
1 มีนาคม 2563 ???? ??? 9 0
26 กุมภาพันธ์ 2563 9340 340 1 2
23 กุมภาพันธ์ 2563 5916 916 7 8
22 กุมภาพันธ์ 2563 3869 869 5 6
19 กุมภาพันธ์ 2563 2103 103 5 6
16 กุมภาพันธ์ 2563 7940 940 7 8
15 กุมภาพันธ์ 2563 3111 111 5 6
12 กุมภาพันธ์ 2563 7136 136 3 4
9 กุมภาพันธ์ 2563 6538 538 9 0
8 กุมภาพันธ์ 2563 4104 104 3 4
5 กุมภาพันธ์ 2563 6821 821 9 0
2 กุมภาพันธ์ 2563 4464 464 1 2
1 กุมภาพันธ์ 2563 0378 378 5 6
29 มกราคม 2563 7729 729 7 8
28 มกราคม 2563 8780 729 7 8
26 มกราคม 2563 3551 551 9 0
25 มกราคม 2563 9554 554 5 6
22 มกราคม 2563 7708 708 3 4
19 มกราคม 2563 1556 556 7 8
18 มกราคม 2563 8682 682 7 8
15 มกราคม 2563 3142 142 7 8
12 มกราคม 2563 8820 820 9 0
11 มกราคม 2563 9322 322 7 8
8 มกราคม 2563 8607 607 3 4
 ระดับความแม่นยำ  17.39 %  17.39 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 34.78 % ถูก 8 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 19.05 % ถูก 8 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   พัน+พัน+1