หวยมาเลย์บน สูตร 3

ย้อนกลับ

1 มีนาคม 2563

8 - 9

หวยมาเลย์บน สูตร 3 ย้อนหลัง

ประจำงวด 4 ตัวบน 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
1 มีนาคม 2563 ???? ??? 8 9
26 กุมภาพันธ์ 2563 9340 340 1 2
23 กุมภาพันธ์ 2563 5916 916 9 0
22 กุมภาพันธ์ 2563 3869 869 7 8
19 กุมภาพันธ์ 2563 2103 103 8 9
16 กุมภาพันธ์ 2563 7940 940 6 7
15 กุมภาพันธ์ 2563 3111 111 3 4
12 กุมภาพันธ์ 2563 7136 136 5 6
9 กุมภาพันธ์ 2563 6538 538 8 9
8 กุมภาพันธ์ 2563 4104 104 7 8
5 กุมภาพันธ์ 2563 6821 821 4 5
2 กุมภาพันธ์ 2563 4464 464 9 0
1 กุมภาพันธ์ 2563 0378 378 5 6
29 มกราคม 2563 7729 729 2 3
28 มกราคม 2563 8780 729 0 1
26 มกราคม 2563 3551 551 3 4
25 มกราคม 2563 9554 554 2 3
22 มกราคม 2563 7708 708 5 6
19 มกราคม 2563 1556 556 4 5
18 มกราคม 2563 8682 682 0 1
15 มกราคม 2563 3142 142 6 7
12 มกราคม 2563 8820 820 8 9
11 มกราคม 2563 9322 322 1 2
8 มกราคม 2563 8607 607 4 5
 ระดับความแม่นยำ  17.39 %  17.39 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 34.78 % ถูก 8 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 19.05 % ถูก 8 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   สิบ+หน่วย+4