หวยมาเลย์บน สูตร 2

ย้อนกลับ

1 มีนาคม 2563

5 - 6

หวยมาเลย์บน สูตร 2 ย้อนหลัง

ประจำงวด 4 ตัวบน 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
1 มีนาคม 2563 ???? ??? 5 6
26 กุมภาพันธ์ 2563 9340 340 4 3
23 กุมภาพันธ์ 2563 5916 916 2 1
22 กุมภาพันธ์ 2563 3869 869 2 1
19 กุมภาพันธ์ 2563 2103 103 5 6
16 กุมภาพันธ์ 2563 7940 940 1 2
15 กุมภาพันธ์ 2563 3111 111 2 1
12 กุมภาพันธ์ 2563 7136 136 4 3
9 กุมภาพันธ์ 2563 6538 538 3 2
8 กุมภาพันธ์ 2563 4104 104 2 3
5 กุมภาพันธ์ 2563 6821 821 3 4
2 กุมภาพันธ์ 2563 4464 464 0 1
1 กุมภาพันธ์ 2563 0378 378 6 5
29 มกราคม 2563 7729 729 9 0
28 มกราคม 2563 8780 729 5 6
26 มกราคม 2563 3551 551 2 3
25 มกราคม 2563 9554 554 7 6
22 มกราคม 2563 7708 708 0 1
19 มกราคม 2563 1556 556 7 8
18 มกราคม 2563 8682 682 3 4
15 มกราคม 2563 3142 142 3 4
12 มกราคม 2563 8820 820 1 2
11 มกราคม 2563 9322 322 6 5
8 มกราคม 2563 8607 607 5 6
 ระดับความแม่นยำ  17.39 %  30.43 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 43.48 % ถูก 10 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 26.19 % ถูก 11 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   สิบ-หน่วย+1