หวยมาเลย์บน สูตร 1

ย้อนกลับ

13 ธันวาคม 2566

0 - 1

FULI หมอนนวดคอไฟฟ้า Ergo Massage Neck Pillow มอเตอร์เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้า รุ่น 21V 755
จุลินทรีย์ กำจัดกลิ่น ส้วม ย่อยไขมัน สิ่งปฏิกูล ท่อตัน ส้วมตัน บำบัดน้ำเสีย active สูง Living Inside ชนิดน้ำ 1 ลิตร กระถางธูปเซรามิก กระถางธูป เซรามิค กระถางธูปสีทอง ลายอักษรจีนมงคล งานสวยใช้ทน

หวยมาเลย์บน สูตร 1 ย้อนหลัง

ประจำงวด 4 ตัวบน 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
13 ธันวาคม 2566 ???? ??? 0 1
10 ธันวาคม 2566 9969 969 4 5
9 ธันวาคม 2566 6566 566 4 5
6 ธันวาคม 2566 0611 611 0 1
3 ธันวาคม 2566 9009 009 2 3
2 ธันวาคม 2566 2720 720 8 9
29 พฤศจิกายน 2566 1493 493 0 1
26 พฤศจิกายน 2566 8499 499 8 9
25 พฤศจิกายน 2566 3538 538 6 7
22 พฤศจิกายน 2566 4352 352 6 7
19 พฤศจิกายน 2566 8712 712 2 3
18 พฤศจิกายน 2566 5625 625 6 7
15 พฤศจิกายน 2566 8917 917 2 3
12 พฤศจิกายน 2566 2455 455 2 3
11 พฤศจิกายน 2566 3565 565 4 5
8 พฤศจิกายน 2566 1156 156 0 1
5 พฤศจิกายน 2566 6299 299 0 1
1 พฤศจิกายน 2566 5294 294 6 7
29 ตุลาคม 2566 0807 807 0 1
28 ตุลาคม 2566 6354 354 8 9
25 ตุลาคม 2566 7918 918 0 1
22 ตุลาคม 2566 8334 334 8 9
21 ตุลาคม 2566 1528 528 4 5
18 ตุลาคม 2566 0181 181 4 5
 ระดับความแม่นยำ  13.04 %  30.43 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 43.48 % ถูก 10 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 23.81 % ถูก 10 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   หน่วย+หน่วย+2