หวยมาเลย์บน สูตร 1

ย้อนกลับ

1 มีนาคม 2563

2 - 3

หวยมาเลย์บน สูตร 1 ย้อนหลัง

ประจำงวด 4 ตัวบน 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
1 มีนาคม 2563 ???? ??? 2 3
26 กุมภาพันธ์ 2563 9340 340 4 5
23 กุมภาพันธ์ 2563 5916 916 0 1
22 กุมภาพันธ์ 2563 3869 869 8 9
19 กุมภาพันธ์ 2563 2103 103 2 3
16 กุมภาพันธ์ 2563 7940 940 4 5
15 กุมภาพันธ์ 2563 3111 111 4 5
12 กุมภาพันธ์ 2563 7136 136 8 9
9 กุมภาพันธ์ 2563 6538 538 0 1
8 กุมภาพันธ์ 2563 4104 104 4 5
5 กุมภาพันธ์ 2563 6821 821 0 1
2 กุมภาพันธ์ 2563 4464 464 8 9
1 กุมภาพันธ์ 2563 0378 378 0 1
29 มกราคม 2563 7729 729 2 3
28 มกราคม 2563 8780 729 4 5
26 มกราคม 2563 3551 551 0 1
25 มกราคม 2563 9554 554 8 9
22 มกราคม 2563 7708 708 4 5
19 มกราคม 2563 1556 556 6 7
18 มกราคม 2563 8682 682 6 7
15 มกราคม 2563 3142 142 2 3
12 มกราคม 2563 8820 820 6 7
11 มกราคม 2563 9322 322 6 7
8 มกราคม 2563 8607 607 8 9
 ระดับความแม่นยำ  34.78 %  21.74 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 52.17 % ถูก 12 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 30.95 % ถูก 13 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   หน่วย+หน่วย+2