หวยมาเลย์บน สูตร 4

ย้อนกลับ

18 มีนาคม 2563

สูตร : สิบ+สิบ+3

70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,

หวยมาเลย์บน สูตร 4 ย้อนหลัง

ผลสลากงวดย้อนหลัง ออก
18 มีนาคม 2563
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, ??,??
15 มีนาคม 2563
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 28,23
14 มีนาคม 2563
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 16,94
11 มีนาคม 2563
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 19,43
8 มีนาคม 2563
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 67,69
7 มีนาคม 2563
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 25, 26, 27, 28, 29, 56,24
4 มีนาคม 2563
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 42,99
1 มีนาคม 2563
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 16,44
29 กุมภาพันธ์ 2563
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 81,98
26 กุมภาพันธ์ 2563
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 40,75
23 กุมภาพันธ์ 2563
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 16,72
22 กุมภาพันธ์ 2563
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 69,71
19 กุมภาพันธ์ 2563
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 03,55
16 กุมภาพันธ์ 2563
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 40,90
15 กุมภาพันธ์ 2563
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 90, 91 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 11,91
12 กุมภาพันธ์ 2563
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 36,18
9 กุมภาพันธ์ 2563
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 38,98
8 กุมภาพันธ์ 2563
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 04,05
5 กุมภาพันธ์ 2563
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 21,43
2 กุมภาพันธ์ 2563
70 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 64,07
1 กุมภาพันธ์ 2563
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 88, 89, 78,05
29 มกราคม 2563
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 90, 91, 92 93, 94 95, 96, 97, 98, 99, 29,49
28 มกราคม 2563
30, 31, 32, 33, 34, 35 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 29,53
26 มกราคม 2563
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51,24
 ความแม่นยำ 52.17 % ถูก 12 แถว จาก 23 แถว