หวยมาเลย์บน สูตร 1

ย้อนกลับ

18 มีนาคม 2563

สูตร : พัน+พัน+0

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,

หวยมาเลย์บน สูตร 1 ย้อนหลัง

ผลสลากงวดย้อนหลัง ออก
18 มีนาคม 2563
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, ??,??
15 มีนาคม 2563
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 28,23
14 มีนาคม 2563
60, 61 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 16,94
11 มีนาคม 2563
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 19,43
8 มีนาคม 2563
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 67,69
7 มีนาคม 2563
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 56,24
4 มีนาคม 2563
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 42,99
1 มีนาคม 2563
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 17, 18, 19, 16,44
29 กุมภาพันธ์ 2563
80, 81 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 99, 81,98
26 กุมภาพันธ์ 2563
00, 01, 02, 03, 04 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 40,75
23 กุมภาพันธ์ 2563
60, 61 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 16,72
22 กุมภาพันธ์ 2563
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 69,71
19 กุมภาพันธ์ 2563
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 56, 57, 58, 59, 03,55
16 กุมภาพันธ์ 2563
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 40,90
15 กุมภาพันธ์ 2563
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 11,91
12 กุมภาพันธ์ 2563
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 37, 38, 39, 36,18
9 กุมภาพันธ์ 2563
80, 81, 82, 83 84, 85, 86, 87, 88, 89 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 99, 38,98
8 กุมภาพันธ์ 2563
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 04,05
5 กุมภาพันธ์ 2563
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 21,43
2 กุมภาพันธ์ 2563
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 64,07
1 กุมภาพันธ์ 2563
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 78,05
29 มกราคม 2563
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 29,49
28 มกราคม 2563
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 29,53
26 มกราคม 2563
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 51,24
 ความแม่นยำ 52.17 % ถูก 12 แถว จาก 23 แถว