หวยมาเลย์บน สูตร 1

ย้อนกลับ

26 กุมภาพันธ์ 2563

สูตร : สิบ+สิบ+

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

หวยมาเลย์บน สูตร 1 ย้อนหลัง

ผลสลากงวดย้อนหลัง ออก
26 กุมภาพันธ์ 2563
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, ??,??
23 กุมภาพันธ์ 2563
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 16,72
22 กุมภาพันธ์ 2563
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 18, 19, 69,71
19 กุมภาพันธ์ 2563
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 03,55
16 กุมภาพันธ์ 2563
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,90
15 กุมภาพันธ์ 2563
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 11,91
12 กุมภาพันธ์ 2563
60, 61, 62, 63 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 36,18
9 กุมภาพันธ์ 2563
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 38,98
8 กุมภาพันธ์ 2563
40 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 04,05
5 กุมภาพันธ์ 2563
20, 21 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 35, 36, 37, 38, 39, 21,43
2 กุมภาพันธ์ 2563
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 64,07
1 กุมภาพันธ์ 2563
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 78,05
29 มกราคม 2563
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 29,49
28 มกราคม 2563
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 29,53
26 มกราคม 2563
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 16, 17, 18, 19, 51,24
25 มกราคม 2563
00, 01, 02, 03, 04 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 54,40
22 มกราคม 2563
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 09, 10, 11, 12, 13, 14 15, 16, 17, 18, 19, 08,41
19 มกราคม 2563
60, 61, 62, 63, 64, 65 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 56,25
18 มกราคม 2563
80, 81, 82 83, 84, 85, 86 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 82,68
15 มกราคม 2563
40, 41, 42 43, 44, 45, 46, 47 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 42,47
12 มกราคม 2563
40, 41, 42, 43, 44, 45 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 55, 56, 57, 58, 59, 20,54
11 มกราคม 2563
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22,57
8 มกราคม 2563
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 07,32
5 มกราคม 2563
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 74, 75, 76, 77, 78, 79 73,79
 ความแม่นยำ 65.22 % ถูก 15 แถว จาก 23 แถว