หวยมาเลย์บน สูตร 4

ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : พัน+พัน+3

หวยมาเลย์บน สูตร 4 ย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
26 กุมภาพันธ์ 2563 ??? 3 4
23 กุมภาพันธ์ 2563 916 9 0
22 กุมภาพันธ์ 2563 869 7 8
19 กุมภาพันธ์ 2563 103 7 8
16 กุมภาพันธ์ 2563 940 9 0
15 กุมภาพันธ์ 2563 111 7 8
12 กุมภาพันธ์ 2563 136 5 6
9 กุมภาพันธ์ 2563 538 1 2
8 กุมภาพันธ์ 2563 104 5 6
5 กุมภาพันธ์ 2563 821 1 2
2 กุมภาพันธ์ 2563 464 3 4
1 กุมภาพันธ์ 2563 378 7 8
29 มกราคม 2563 729 9 0
28 มกราคม 2563 729 9 0
26 มกราคม 2563 551 1 2
25 มกราคม 2563 554 7 8
22 มกราคม 2563 708 5 6
19 มกราคม 2563 556 9 0
18 มกราคม 2563 682 9 0
15 มกราคม 2563 142 9 0
12 มกราคม 2563 820 1 2
11 มกราคม 2563 322 9 0
8 มกราคม 2563 607 5 6
5 มกราคม 2563 473 7 8
 ระดับความแม่นยำ  34.78 %  34.78 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 56.52 % ถูก 13 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 38.10 % ถูก 16 จาก 42