หวยมาเลย์บน สูตร 4

ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : พัน+พัน+3

หวยมาเลย์บน สูตร 4 ย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
18 มีนาคม 2563 ??? 7 8
15 มีนาคม 2563 928 9 0
14 มีนาคม 2563 216 9 0
11 มีนาคม 2563 419 1 2
8 มีนาคม 2563 267 3 4
7 มีนาคม 2563 856 1 2
4 มีนาคม 2563 442 1 2
1 มีนาคม 2563 016 3 4
29 กุมภาพันธ์ 2563 981 1 2
26 กุมภาพันธ์ 2563 340 3 4
23 กุมภาพันธ์ 2563 916 9 0
22 กุมภาพันธ์ 2563 869 7 8
19 กุมภาพันธ์ 2563 103 7 8
16 กุมภาพันธ์ 2563 940 9 0
15 กุมภาพันธ์ 2563 111 7 8
12 กุมภาพันธ์ 2563 136 5 6
9 กุมภาพันธ์ 2563 538 1 2
8 กุมภาพันธ์ 2563 104 5 6
5 กุมภาพันธ์ 2563 821 1 2
2 กุมภาพันธ์ 2563 464 3 4
1 กุมภาพันธ์ 2563 378 7 8
29 มกราคม 2563 729 9 0
28 มกราคม 2563 729 9 0
26 มกราคม 2563 551 1 2
 ระดับความแม่นยำ  47.83 %  34.78 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 65.22 % ถูก 15 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 45.24 % ถูก 19 จาก 42