ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : พัน+หน่วย+7

ย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
26 กุมภาพันธ์ 2563 ??? 8 9
23 กุมภาพันธ์ 2563 916 9 0
22 กุมภาพันธ์ 2563 869 2 3
19 กุมภาพันธ์ 2563 103 4 5
16 กุมภาพันธ์ 2563 940 1 2
15 กุมภาพันธ์ 2563 111 0 1
12 กุมภาพันธ์ 2563 136 1 2
9 กุมภาพันธ์ 2563 538 5 6
8 กุมภาพันธ์ 2563 104 4 5
5 กุมภาพันธ์ 2563 821 5 6
2 กุมภาพันธ์ 2563 464 5 6
1 กุมภาพันธ์ 2563 378 3 4
29 มกราคม 2563 729 5 6
28 มกราคม 2563 729 1 2
26 มกราคม 2563 551 0 1
25 มกราคม 2563 554 2 3
22 มกราคม 2563 708 4 5
19 มกราคม 2563 556 7 8
18 มกราคม 2563 682 2 3
15 มกราคม 2563 142 5 6
12 มกราคม 2563 820 8 9
11 มกราคม 2563 322 2 3
8 มกราคม 2563 607 6 7
5 มกราคม 2563 473 3 4
 ระดับความแม่นยำ  43.48 %  30.43 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 60.87 % ถูก 14 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 40.48 % ถูก 17 จาก 42