ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : พัน+หน่วย+7

ย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
18 มีนาคม 2563 ??? 7 8
15 มีนาคม 2563 928 1 2
14 มีนาคม 2563 216 4 5
11 มีนาคม 2563 419 8 9
8 มีนาคม 2563 267 3 4
7 มีนาคม 2563 856 8 9
4 มีนาคม 2563 442 7 8
1 มีนาคม 2563 016 8 9
29 กุมภาพันธ์ 2563 981 6 7
26 กุมภาพันธ์ 2563 340 8 9
23 กุมภาพันธ์ 2563 916 9 0
22 กุมภาพันธ์ 2563 869 2 3
19 กุมภาพันธ์ 2563 103 4 5
16 กุมภาพันธ์ 2563 940 1 2
15 กุมภาพันธ์ 2563 111 0 1
12 กุมภาพันธ์ 2563 136 1 2
9 กุมภาพันธ์ 2563 538 5 6
8 กุมภาพันธ์ 2563 104 4 5
5 กุมภาพันธ์ 2563 821 5 6
2 กุมภาพันธ์ 2563 464 5 6
1 กุมภาพันธ์ 2563 378 3 4
29 มกราคม 2563 729 5 6
28 มกราคม 2563 729 1 2
26 มกราคม 2563 551 0 1
 ระดับความแม่นยำ  26.09 %  26.09 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 52.17 % ถูก 12 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 28.57 % ถูก 12 จาก 42