หวยมาเลย์บน สูตร 3

ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : พัน+พัน+2

หวยมาเลย์บน สูตร 3 ย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
18 มีนาคม 2563 ??? 6 7
15 มีนาคม 2563 928 8 9
14 มีนาคม 2563 216 8 9
11 มีนาคม 2563 419 0 1
8 มีนาคม 2563 267 2 3
7 มีนาคม 2563 856 0 1
4 มีนาคม 2563 442 0 1
1 มีนาคม 2563 016 2 3
29 กุมภาพันธ์ 2563 981 0 1
26 กุมภาพันธ์ 2563 340 2 3
23 กุมภาพันธ์ 2563 916 8 9
22 กุมภาพันธ์ 2563 869 6 7
19 กุมภาพันธ์ 2563 103 6 7
16 กุมภาพันธ์ 2563 940 8 9
15 กุมภาพันธ์ 2563 111 6 7
12 กุมภาพันธ์ 2563 136 4 5
9 กุมภาพันธ์ 2563 538 0 1
8 กุมภาพันธ์ 2563 104 4 5
5 กุมภาพันธ์ 2563 821 0 1
2 กุมภาพันธ์ 2563 464 2 3
1 กุมภาพันธ์ 2563 378 6 7
29 มกราคม 2563 729 8 9
28 มกราคม 2563 729 8 9
26 มกราคม 2563 551 0 1
 ระดับความแม่นยำ  17.39 %  47.83 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 60.87 % ถูก 14 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 35.71 % ถูก 15 จาก 42