หวยมาเลย์บน สูตร 3

ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : พัน+พัน+2

หวยมาเลย์บน สูตร 3 ย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
1 มีนาคม 2563 ??? 0 1
26 กุมภาพันธ์ 2563 340 2 3
23 กุมภาพันธ์ 2563 916 8 9
22 กุมภาพันธ์ 2563 869 6 7
19 กุมภาพันธ์ 2563 103 6 7
16 กุมภาพันธ์ 2563 940 8 9
15 กุมภาพันธ์ 2563 111 6 7
12 กุมภาพันธ์ 2563 136 4 5
9 กุมภาพันธ์ 2563 538 0 1
8 กุมภาพันธ์ 2563 104 4 5
5 กุมภาพันธ์ 2563 821 0 1
2 กุมภาพันธ์ 2563 464 2 3
1 กุมภาพันธ์ 2563 378 6 7
29 มกราคม 2563 729 8 9
28 มกราคม 2563 729 8 9
26 มกราคม 2563 551 0 1
25 มกราคม 2563 554 6 7
22 มกราคม 2563 708 4 5
19 มกราคม 2563 556 8 9
18 มกราคม 2563 682 8 9
15 มกราคม 2563 142 8 9
12 มกราคม 2563 820 0 1
11 มกราคม 2563 322 8 9
8 มกราคม 2563 607 4 5
 ระดับความแม่นยำ  17.39 %  34.78 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 52.17 % ถูก 12 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 28.57 % ถูก 12 จาก 42