ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : ร้อย+ร้อย-2

ย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
18 มีนาคม 2563 ??? 6 7
15 มีนาคม 2563 928 2 3
14 มีนาคม 2563 216 6 7
11 มีนาคม 2563 419 2 3
8 มีนาคม 2563 267 4 5
7 มีนาคม 2563 856 6 7
4 มีนาคม 2563 442 2 1
1 มีนาคม 2563 016 6 7
29 กุมภาพันธ์ 2563 981 4 5
26 กุมภาพันธ์ 2563 340 6 7
23 กุมภาพันธ์ 2563 916 4 5
22 กุมภาพันธ์ 2563 869 0 1
19 กุมภาพันธ์ 2563 103 6 7
16 กุมภาพันธ์ 2563 940 0 1
15 กุมภาพันธ์ 2563 111 0 1
12 กุมภาพันธ์ 2563 136 8 9
9 กุมภาพันธ์ 2563 538 0 1
8 กุมภาพันธ์ 2563 104 4 5
5 กุมภาพันธ์ 2563 821 6 7
2 กุมภาพันธ์ 2563 464 4 5
1 กุมภาพันธ์ 2563 378 2 3
29 มกราคม 2563 729 2 3
28 มกราคม 2563 729 8 9
26 มกราคม 2563 551 8 9
 ระดับความแม่นยำ  39.13 %  13.04 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 52.17 % ถูก 12 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 28.57 % ถูก 12 จาก 42