ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : ร้อย+ร้อย-2

ย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
1 มีนาคม 2563 ??? 4 5
26 กุมภาพันธ์ 2563 340 6 7
23 กุมภาพันธ์ 2563 916 4 5
22 กุมภาพันธ์ 2563 869 0 1
19 กุมภาพันธ์ 2563 103 6 7
16 กุมภาพันธ์ 2563 940 0 1
15 กุมภาพันธ์ 2563 111 0 1
12 กุมภาพันธ์ 2563 136 8 9
9 กุมภาพันธ์ 2563 538 0 1
8 กุมภาพันธ์ 2563 104 4 5
5 กุมภาพันธ์ 2563 821 6 7
2 กุมภาพันธ์ 2563 464 4 5
1 กุมภาพันธ์ 2563 378 2 3
29 มกราคม 2563 729 2 3
28 มกราคม 2563 729 8 9
26 มกราคม 2563 551 8 9
25 มกราคม 2563 554 2 3
22 มกราคม 2563 708 8 9
19 มกราคม 2563 556 0 1
18 มกราคม 2563 682 0 1
15 มกราคม 2563 142 4 5
12 มกราคม 2563 820 4 5
11 มกราคม 2563 322 0 1
8 มกราคม 2563 607 6 7
 ระดับความแม่นยำ  30.43 %  17.39 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 43.48 % ถูก 10 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 26.19 % ถูก 11 จาก 42