หวยมาเลย์บน สูตร 2

ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : พัน+พัน+1

หวยมาเลย์บน สูตร 2 ย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
1 มีนาคม 2563 ??? 9 0
26 กุมภาพันธ์ 2563 340 1 2
23 กุมภาพันธ์ 2563 916 7 8
22 กุมภาพันธ์ 2563 869 5 6
19 กุมภาพันธ์ 2563 103 5 6
16 กุมภาพันธ์ 2563 940 7 8
15 กุมภาพันธ์ 2563 111 5 6
12 กุมภาพันธ์ 2563 136 3 4
9 กุมภาพันธ์ 2563 538 9 0
8 กุมภาพันธ์ 2563 104 3 4
5 กุมภาพันธ์ 2563 821 9 0
2 กุมภาพันธ์ 2563 464 1 2
1 กุมภาพันธ์ 2563 378 5 6
29 มกราคม 2563 729 7 8
28 มกราคม 2563 729 7 8
26 มกราคม 2563 551 9 0
25 มกราคม 2563 554 5 6
22 มกราคม 2563 708 3 4
19 มกราคม 2563 556 7 8
18 มกราคม 2563 682 7 8
15 มกราคม 2563 142 7 8
12 มกราคม 2563 820 9 0
11 มกราคม 2563 322 7 8
8 มกราคม 2563 607 3 4
 ระดับความแม่นยำ  17.39 %  17.39 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 34.78 % ถูก 8 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 19.05 % ถูก 8 จาก 42