หวยมาเลย์บน สูตร 2

ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : พัน+พัน+1

หวยมาเลย์บน สูตร 2 ย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
18 มีนาคม 2563 ??? 5 6
15 มีนาคม 2563 928 7 8
14 มีนาคม 2563 216 7 8
11 มีนาคม 2563 419 9 0
8 มีนาคม 2563 267 1 2
7 มีนาคม 2563 856 9 0
4 มีนาคม 2563 442 9 0
1 มีนาคม 2563 016 1 2
29 กุมภาพันธ์ 2563 981 9 0
26 กุมภาพันธ์ 2563 340 1 2
23 กุมภาพันธ์ 2563 916 7 8
22 กุมภาพันธ์ 2563 869 5 6
19 กุมภาพันธ์ 2563 103 5 6
16 กุมภาพันธ์ 2563 940 7 8
15 กุมภาพันธ์ 2563 111 5 6
12 กุมภาพันธ์ 2563 136 3 4
9 กุมภาพันธ์ 2563 538 9 0
8 กุมภาพันธ์ 2563 104 3 4
5 กุมภาพันธ์ 2563 821 9 0
2 กุมภาพันธ์ 2563 464 1 2
1 กุมภาพันธ์ 2563 378 5 6
29 มกราคม 2563 729 7 8
28 มกราคม 2563 729 7 8
26 มกราคม 2563 551 9 0
 ระดับความแม่นยำ  26.09 %  17.39 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 43.48 % ถูก 10 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 23.81 % ถูก 10 จาก 42