ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : พัน+ร้อย+3

ย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
18 มีนาคม 2563 ??? 4 5
15 มีนาคม 2563 928 3 4
14 มีนาคม 2563 216 5 6
11 มีนาคม 2563 419 9 0
8 มีนาคม 2563 267 1 2
7 มีนาคม 2563 856 6 7
4 มีนาคม 2563 442 7 8
1 มีนาคม 2563 016 2 3
29 กุมภาพันธ์ 2563 981 5 6
26 กุมภาพันธ์ 2563 340 7 8
23 กุมภาพันธ์ 2563 916 4 5
22 กุมภาพันธ์ 2563 869 6 7
19 กุมภาพันธ์ 2563 103 9 0
16 กุมภาพันธ์ 2563 940 7 8
15 กุมภาพันธ์ 2563 111 1 2
12 กุมภาพันธ์ 2563 136 4 5
9 กุมภาพันธ์ 2563 538 8 9
8 กุมภาพันธ์ 2563 104 7 8
5 กุมภาพันธ์ 2563 821 1 2
2 กุมภาพันธ์ 2563 464 6 7
1 กุมภาพันธ์ 2563 378 7 8
29 มกราคม 2563 729 8 9
28 มกราคม 2563 729 1 2
26 มกราคม 2563 551 7 8
 ระดับความแม่นยำ  34.78 %  30.43 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 56.52 % ถูก 13 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 35.71 % ถูก 15 จาก 42