ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : พัน+ร้อย+3

ย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
1 มีนาคม 2563 ??? 5 6
26 กุมภาพันธ์ 2563 340 7 8
23 กุมภาพันธ์ 2563 916 4 5
22 กุมภาพันธ์ 2563 869 6 7
19 กุมภาพันธ์ 2563 103 9 0
16 กุมภาพันธ์ 2563 940 7 8
15 กุมภาพันธ์ 2563 111 1 2
12 กุมภาพันธ์ 2563 136 4 5
9 กุมภาพันธ์ 2563 538 8 9
8 กุมภาพันธ์ 2563 104 7 8
5 กุมภาพันธ์ 2563 821 1 2
2 กุมภาพันธ์ 2563 464 6 7
1 กุมภาพันธ์ 2563 378 7 8
29 มกราคม 2563 729 8 9
28 มกราคม 2563 729 1 2
26 มกราคม 2563 551 7 8
25 มกราคม 2563 554 7 8
22 มกราคม 2563 708 9 0
19 มกราคม 2563 556 7 8
18 มกราคม 2563 682 7 8
15 มกราคม 2563 142 9 0
12 มกราคม 2563 820 5 6
11 มกราคม 2563 322 7 8
8 มกราคม 2563 607 3 4
 ระดับความแม่นยำ  26.09 %  30.43 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 47.83 % ถูก 11 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 30.95 % ถูก 13 จาก 42