หวยมาเลย์บน สูตร 1

ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : พัน+พัน+0

หวยมาเลย์บน สูตร 1 ย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
18 มีนาคม 2563 ??? 4 5
15 มีนาคม 2563 928 6 7
14 มีนาคม 2563 216 6 7
11 มีนาคม 2563 419 8 9
8 มีนาคม 2563 267 0 1
7 มีนาคม 2563 856 8 9
4 มีนาคม 2563 442 8 9
1 มีนาคม 2563 016 0 1
29 กุมภาพันธ์ 2563 981 8 9
26 กุมภาพันธ์ 2563 340 0 1
23 กุมภาพันธ์ 2563 916 6 7
22 กุมภาพันธ์ 2563 869 4 5
19 กุมภาพันธ์ 2563 103 4 5
16 กุมภาพันธ์ 2563 940 6 7
15 กุมภาพันธ์ 2563 111 4 5
12 กุมภาพันธ์ 2563 136 2 3
9 กุมภาพันธ์ 2563 538 8 9
8 กุมภาพันธ์ 2563 104 2 3
5 กุมภาพันธ์ 2563 821 8 9
2 กุมภาพันธ์ 2563 464 0 1
1 กุมภาพันธ์ 2563 378 4 5
29 มกราคม 2563 729 6 7
28 มกราคม 2563 729 6 7
26 มกราคม 2563 551 8 9
 ระดับความแม่นยำ  34.78 %  26.09 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 52.17 % ถูก 12 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 33.33 % ถูก 14 จาก 42