หวยมาเลย์บน สูตร 1

ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : พัน+พัน+0

หวยมาเลย์บน สูตร 1 ย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
26 กุมภาพันธ์ 2563 ??? 0 1
23 กุมภาพันธ์ 2563 916 6 7
22 กุมภาพันธ์ 2563 869 4 5
19 กุมภาพันธ์ 2563 103 4 5
16 กุมภาพันธ์ 2563 940 6 7
15 กุมภาพันธ์ 2563 111 4 5
12 กุมภาพันธ์ 2563 136 2 3
9 กุมภาพันธ์ 2563 538 8 9
8 กุมภาพันธ์ 2563 104 2 3
5 กุมภาพันธ์ 2563 821 8 9
2 กุมภาพันธ์ 2563 464 0 1
1 กุมภาพันธ์ 2563 378 4 5
29 มกราคม 2563 729 6 7
28 มกราคม 2563 729 6 7
26 มกราคม 2563 551 8 9
25 มกราคม 2563 554 4 5
22 มกราคม 2563 708 2 3
19 มกราคม 2563 556 6 7
18 มกราคม 2563 682 6 7
15 มกราคม 2563 142 6 7
12 มกราคม 2563 820 8 9
11 มกราคม 2563 322 6 7
8 มกราคม 2563 607 2 3
5 มกราคม 2563 473 4 5
 ระดับความแม่นยำ  34.78 %  17.39 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 47.83 % ถูก 11 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 28.57 % ถูก 12 จาก 42