ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : สิบ+สิบ+7

สูตรใหม่สำหรับแมวอินทรีย์ทรายเต้าหู้ทรายสัตว์เลี้ยงกระบะทรายแมวกระบะทรายเต้าหู้ทราย Mevish ซื้อ 2 แถม ขวด 15 ml
(เลย์) คละรส เลย์ ขนาด 13 กรัม 1 ซอง [ส่งฟรี] ข้าวหอมมะลิ ขนาด 5 กก. ตรา แตงโม

ย้อนหลัง

ประจำงวด 2 ตัวล่าง ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
17 กรกฎาคม 2567 ?? 3 4
10 กรกฎาคม 2567 80 7 8
7 กรกฎาคม 2567 09 7 8
6 กรกฎาคม 2567 06 9 0
3 กรกฎาคม 2567 18 1 2
30 มิถุนายน 2567 71 1 2
29 มิถุนายน 2567 22 5 6
26 มิถุนายน 2567 90 3 4
23 มิถุนายน 2567 39 1 2
22 มิถุนายน 2567 78 9 0
19 มิถุนายน 2567 67 5 6
16 มิถุนายน 2567 42 3 4
15 มิถุนายน 2567 89 3 4
12 มิถุนายน 2567 30 3 4
9 มิถุนายน 2567 32 3 4
8 มิถุนายน 2567 38 9 0
5 มิถุนายน 2567 61 5 6
2 มิถุนายน 2567 92 7 8
1 มิถุนายน 2567 06 7 8
29 พฤษภาคม 2567 00 1 2
26 พฤษภาคม 2567 72 3 4
25 พฤษภาคม 2567 85 3 4
22 พฤษภาคม 2567 81 1 2
19 พฤษภาคม 2567 73 3 4
 ระดับความแม่นยำ  26.09 %  21.74 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 47.83 % ถูก 11 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 26.19 % ถูก 11 จาก 42