หวยมาเลย์บน สูตร 4

ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : สิบ+สิบ+3

หวยมาเลย์บน สูตร 4 ย้อนหลัง

ประจำงวด 2 ตัวล่าง ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
18 มีนาคม 2563 ?? 7 8
15 มีนาคม 2563 23 1 2
14 มีนาคม 2563 94 1 2
11 มีนาคม 2563 43 5 6
8 มีนาคม 2563 69 7 8
7 มีนาคม 2563 24 1 2
4 มีนาคม 2563 99 1 2
1 มีนาคม 2563 44 1 2
29 กุมภาพันธ์ 2563 98 7 8
26 กุมภาพันธ์ 2563 75 7 8
23 กุมภาพันธ์ 2563 72 7 8
22 กุมภาพันธ์ 2563 71 3 4
19 กุมภาพันธ์ 2563 55 1 2
16 กุมภาพันธ์ 2563 90 1 2
15 กุมภาพันธ์ 2563 91 5 6
12 กุมภาพันธ์ 2563 18 1 2
9 กุมภาพันธ์ 2563 98 3 4
8 กุมภาพันธ์ 2563 05 1 2
5 กุมภาพันธ์ 2563 43 3 4
2 กุมภาพันธ์ 2563 07 3 4
1 กุมภาพันธ์ 2563 05 1 2
29 มกราคม 2563 49 3 4
28 มกราคม 2563 53 7 8
26 มกราคม 2563 24 1 2
 ระดับความแม่นยำ  17.39 %  26.09 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 39.13 % ถูก 9 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 23.81 % ถูก 10 จาก 42