หวยมาเลย์บน สูตร 4

ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : สิบ+สิบ+3

หวยมาเลย์บน สูตร 4 ย้อนหลัง

ประจำงวด 2 ตัวล่าง ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
26 กุมภาพันธ์ 2563 ?? 7 8
23 กุมภาพันธ์ 2563 72 7 8
22 กุมภาพันธ์ 2563 71 3 4
19 กุมภาพันธ์ 2563 55 1 2
16 กุมภาพันธ์ 2563 90 1 2
15 กุมภาพันธ์ 2563 91 5 6
12 กุมภาพันธ์ 2563 18 1 2
9 กุมภาพันธ์ 2563 98 3 4
8 กุมภาพันธ์ 2563 05 1 2
5 กุมภาพันธ์ 2563 43 3 4
2 กุมภาพันธ์ 2563 07 3 4
1 กุมภาพันธ์ 2563 05 1 2
29 มกราคม 2563 49 3 4
28 มกราคม 2563 53 7 8
26 มกราคม 2563 24 1 2
25 มกราคม 2563 40 1 2
22 มกราคม 2563 41 7 8
19 มกราคม 2563 25 5 6
18 มกราคม 2563 68 1 2
15 มกราคม 2563 47 3 4
12 มกราคม 2563 54 3 4
11 มกราคม 2563 57 9 0
8 มกราคม 2563 32 7 8
5 มกราคม 2563 79 5 6
 ระดับความแม่นยำ  17.39 %  21.74 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 34.78 % ถูก 8 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 21.43 % ถูก 9 จาก 42