ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : สิบ+หน่วย-7

ย้อนหลัง

ประจำงวด 2 ตัวล่าง ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
18 มีนาคม 2563 ?? 2 1
15 มีนาคม 2563 23 6 7
14 มีนาคม 2563 94 0 1
11 มีนาคม 2563 43 8 9
8 มีนาคม 2563 69 1 0
7 มีนาคม 2563 24 1 2
4 มีนาคม 2563 99 1 2
1 มีนาคม 2563 44 0 1
29 กุมภาพันธ์ 2563 98 5 6
26 กุมภาพันธ์ 2563 75 2 3
23 กุมภาพันธ์ 2563 72 1 2
22 กุมภาพันธ์ 2563 71 3 4
19 กุมภาพันธ์ 2563 55 2 3
16 กุมภาพันธ์ 2563 90 3 4
15 กุมภาพันธ์ 2563 91 2 3
12 กุมภาพันธ์ 2563 18 0 1
9 กุมภาพันธ์ 2563 98 2 1
8 กุมภาพันธ์ 2563 05 0 1
5 กุมภาพันธ์ 2563 43 0 1
2 กุมภาพันธ์ 2563 07 2 1
1 กุมภาพันธ์ 2563 05 6 7
29 มกราคม 2563 49 1 2
28 มกราคม 2563 53 1 0
26 มกราคม 2563 24 3 2
 ระดับความแม่นยำ  4.35 %  17.39 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 21.74 % ถูก 5 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 11.90 % ถูก 5 จาก 42