ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : สิบ+หน่วย-7

ย้อนหลัง

ประจำงวด 2 ตัวล่าง ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
26 กุมภาพันธ์ 2563 ?? 2 3
23 กุมภาพันธ์ 2563 72 1 2
22 กุมภาพันธ์ 2563 71 3 4
19 กุมภาพันธ์ 2563 55 2 3
16 กุมภาพันธ์ 2563 90 3 4
15 กุมภาพันธ์ 2563 91 2 3
12 กุมภาพันธ์ 2563 18 0 1
9 กุมภาพันธ์ 2563 98 2 1
8 กุมภาพันธ์ 2563 05 0 1
5 กุมภาพันธ์ 2563 43 0 1
2 กุมภาพันธ์ 2563 07 2 1
1 กุมภาพันธ์ 2563 05 6 7
29 มกราคม 2563 49 1 2
28 มกราคม 2563 53 1 0
26 มกราคม 2563 24 3 2
25 มกราคม 2563 40 2 1
22 มกราคม 2563 41 0 1
19 มกราคม 2563 25 7 8
18 มกราคม 2563 68 4 5
15 มกราคม 2563 47 2 3
12 มกราคม 2563 54 5 6
11 มกราคม 2563 57 2 1
8 มกราคม 2563 32 9 0
5 มกราคม 2563 79 3 2
 ระดับความแม่นยำ  8.70 %  17.39 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 26.09 % ถูก 6 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 14.29 % ถูก 6 จาก 42