หวยมาเลย์บน สูตร 3

ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : สิบ+สิบ+2

หวยมาเลย์บน สูตร 3 ย้อนหลัง

ประจำงวด 2 ตัวล่าง ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
18 มีนาคม 2563 ?? 6 7
15 มีนาคม 2563 23 0 1
14 มีนาคม 2563 94 0 1
11 มีนาคม 2563 43 4 5
8 มีนาคม 2563 69 6 7
7 มีนาคม 2563 24 0 1
4 มีนาคม 2563 99 0 1
1 มีนาคม 2563 44 0 1
29 กุมภาพันธ์ 2563 98 6 7
26 กุมภาพันธ์ 2563 75 6 7
23 กุมภาพันธ์ 2563 72 6 7
22 กุมภาพันธ์ 2563 71 2 3
19 กุมภาพันธ์ 2563 55 0 1
16 กุมภาพันธ์ 2563 90 0 1
15 กุมภาพันธ์ 2563 91 4 5
12 กุมภาพันธ์ 2563 18 0 1
9 กุมภาพันธ์ 2563 98 2 3
8 กุมภาพันธ์ 2563 05 0 1
5 กุมภาพันธ์ 2563 43 2 3
2 กุมภาพันธ์ 2563 07 2 3
1 กุมภาพันธ์ 2563 05 0 1
29 มกราคม 2563 49 2 3
28 มกราคม 2563 53 6 7
26 มกราคม 2563 24 0 1
 ระดับความแม่นยำ  21.74 %  17.39 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 39.13 % ถูก 9 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 21.43 % ถูก 9 จาก 42