หวยมาเลย์บน สูตร 2

ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : สิบ+สิบ+1

หวยมาเลย์บน สูตร 2 ย้อนหลัง

ประจำงวด 2 ตัวล่าง ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
26 กุมภาพันธ์ 2563 ?? 5 6
23 กุมภาพันธ์ 2563 72 5 6
22 กุมภาพันธ์ 2563 71 1 2
19 กุมภาพันธ์ 2563 55 9 0
16 กุมภาพันธ์ 2563 90 9 0
15 กุมภาพันธ์ 2563 91 3 4
12 กุมภาพันธ์ 2563 18 9 0
9 กุมภาพันธ์ 2563 98 1 2
8 กุมภาพันธ์ 2563 05 9 0
5 กุมภาพันธ์ 2563 43 1 2
2 กุมภาพันธ์ 2563 07 1 2
1 กุมภาพันธ์ 2563 05 9 0
29 มกราคม 2563 49 1 2
28 มกราคม 2563 53 5 6
26 มกราคม 2563 24 9 0
25 มกราคม 2563 40 9 0
22 มกราคม 2563 41 5 6
19 มกราคม 2563 25 3 4
18 มกราคม 2563 68 9 0
15 มกราคม 2563 47 1 2
12 มกราคม 2563 54 1 2
11 มกราคม 2563 57 7 8
8 มกราคม 2563 32 5 6
5 มกราคม 2563 79 3 4
 ระดับความแม่นยำ  17.39 %  17.39 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 30.43 % ถูก 7 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 19.05 % ถูก 8 จาก 42