หวยมาเลย์บน สูตร 2

ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : สิบ+สิบ+1

หวยมาเลย์บน สูตร 2 ย้อนหลัง

ประจำงวด 2 ตัวล่าง ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
18 มีนาคม 2563 ?? 5 6
15 มีนาคม 2563 23 9 0
14 มีนาคม 2563 94 9 0
11 มีนาคม 2563 43 3 4
8 มีนาคม 2563 69 5 6
7 มีนาคม 2563 24 9 0
4 มีนาคม 2563 99 9 0
1 มีนาคม 2563 44 9 0
29 กุมภาพันธ์ 2563 98 5 6
26 กุมภาพันธ์ 2563 75 5 6
23 กุมภาพันธ์ 2563 72 5 6
22 กุมภาพันธ์ 2563 71 1 2
19 กุมภาพันธ์ 2563 55 9 0
16 กุมภาพันธ์ 2563 90 9 0
15 กุมภาพันธ์ 2563 91 3 4
12 กุมภาพันธ์ 2563 18 9 0
9 กุมภาพันธ์ 2563 98 1 2
8 กุมภาพันธ์ 2563 05 9 0
5 กุมภาพันธ์ 2563 43 1 2
2 กุมภาพันธ์ 2563 07 1 2
1 กุมภาพันธ์ 2563 05 9 0
29 มกราคม 2563 49 1 2
28 มกราคม 2563 53 5 6
26 มกราคม 2563 24 9 0
 ระดับความแม่นยำ  30.43 %  21.74 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 43.48 % ถูก 10 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 28.57 % ถูก 12 จาก 42