หวยมาเลย์บน สูตร 1

ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : สิบ+สิบ+

หวยมาเลย์บน สูตร 1 ย้อนหลัง

ประจำงวด 2 ตัวล่าง ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
18 มีนาคม 2563 ?? 4 5
15 มีนาคม 2563 23 8 9
14 มีนาคม 2563 94 8 9
11 มีนาคม 2563 43 2 3
8 มีนาคม 2563 69 4 5
7 มีนาคม 2563 24 8 9
4 มีนาคม 2563 99 8 9
1 มีนาคม 2563 44 8 9
29 กุมภาพันธ์ 2563 98 4 5
26 กุมภาพันธ์ 2563 75 4 5
23 กุมภาพันธ์ 2563 72 4 5
22 กุมภาพันธ์ 2563 71 0 1
19 กุมภาพันธ์ 2563 55 8 9
16 กุมภาพันธ์ 2563 90 8 9
15 กุมภาพันธ์ 2563 91 2 3
12 กุมภาพันธ์ 2563 18 8 9
9 กุมภาพันธ์ 2563 98 0 1
8 กุมภาพันธ์ 2563 05 8 9
5 กุมภาพันธ์ 2563 43 0 1
2 กุมภาพันธ์ 2563 07 0 1
1 กุมภาพันธ์ 2563 05 8 9
29 มกราคม 2563 49 0 1
28 มกราคม 2563 53 4 5
26 มกราคม 2563 24 8 9
 ระดับความแม่นยำ  8.70 %  30.43 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 39.13 % ถูก 9 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 21.43 % ถูก 9 จาก 42