หวยมาเลย์บน สูตร 1

ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : สิบ+สิบ+

หวยมาเลย์บน สูตร 1 ย้อนหลัง

ประจำงวด 2 ตัวล่าง ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
26 กุมภาพันธ์ 2563 ?? 4 5
23 กุมภาพันธ์ 2563 72 4 5
22 กุมภาพันธ์ 2563 71 0 1
19 กุมภาพันธ์ 2563 55 8 9
16 กุมภาพันธ์ 2563 90 8 9
15 กุมภาพันธ์ 2563 91 2 3
12 กุมภาพันธ์ 2563 18 8 9
9 กุมภาพันธ์ 2563 98 0 1
8 กุมภาพันธ์ 2563 05 8 9
5 กุมภาพันธ์ 2563 43 0 1
2 กุมภาพันธ์ 2563 07 0 1
1 กุมภาพันธ์ 2563 05 8 9
29 มกราคม 2563 49 0 1
28 มกราคม 2563 53 4 5
26 มกราคม 2563 24 8 9
25 มกราคม 2563 40 8 9
22 มกราคม 2563 41 4 5
19 มกราคม 2563 25 2 3
18 มกราคม 2563 68 8 9
15 มกราคม 2563 47 0 1
12 มกราคม 2563 54 0 1
11 มกราคม 2563 57 6 7
8 มกราคม 2563 32 4 5
5 มกราคม 2563 79 2 3
 ระดับความแม่นยำ  21.74 %  17.39 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 39.13 % ถูก 9 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 21.43 % ถูก 9 จาก 42