หวยลาวบน สูตร 4

ย้อนกลับ

18 ตุลาคม 2564

1 - 2

หวยลาวบน สูตร 4 ย้อนหลัง

ประจำงวด 4 ตัวบน 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
18 ตุลาคม 2564 ???? ??? 1 2
14 ตุลาคม 2564 9614 614 4 5
11 ตุลาคม 2564 5339 339 6 7
7 ตุลาคม 2564 2850 850 7 8
4 ตุลาคม 2564 3822 822 3 2
30 กันยายน 2564 0107 107 3 4
27 กันยายน 2564 8936 936 9 0
23 กันยายน 2564 9415 415 1 2
20 กันยายน 2564 7816 816 6 7
16 กันยายน 2564 8216 216 1 2
13 กันยายน 2564 7809 809 6 7
9 กันยายน 2564 7379 379 5 6
6 กันยายน 2564 8102 102 4 5
2 กันยายน 2564 1734 734 5 6
30 สิงหาคม 2564 7261 261 3 4
26 สิงหาคม 2564 6138 138 3 2
23 สิงหาคม 2564 1025 025 6 7
19 สิงหาคม 2564 4630 630 0 1
16 สิงหาคม 2564 9575 575 1 2
12 สิงหาคม 2564 4149 149 2 3
9 สิงหาคม 2564 6053 053 8 9
5 สิงหาคม 2564 6654 654 0 1
30 สิงหาคม 2564 9569 569 4 5
29 กรกฎาคม 2564 3569 569 8 9
 ระดับความแม่นยำ  30.43 %  21.74 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 47.83 % ถูก 11 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 28.57 % ถูก 12 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   พัน+ร้อย-4