หวยลาวบน สูตร 4

ย้อนกลับ

29 มิถุนายน 2565

1 - 0

หวยลาวบน สูตร 4 ย้อนหลัง

ประจำงวด 4 ตัวบน 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
29 มิถุนายน 2565 ???? ??? 1 0
27 มิถุนายน 2565 1258 258 0 1
24 มิถุนายน 2565 2290 290 3 2
22 มิถุนายน 2565 1044 044 4 5
20 มิถุนายน 2565 3548 548 1 0
15 มิถุนายน 2565 2153 153 1 2
13 มิถุนายน 2565 5087 087 4 5
10 มิถุนายน 2565 9934 934 3 4
8 มิถุนายน 2565 7044 044 5 6
6 มิถุนายน 2565 8160 160 1 2
3 มิถุนายน 2565 4102 102 5 6
1 มิถุนายน 2565 3603 603 4 3
30 พฤษภาคม 2565 0091 091 3 2
27 พฤษภาคม 2565 1096 096 3 4
25 พฤษภาคม 2565 2575 575 5 6
23 พฤษภาคม 2565 9022 022 1 0
20 พฤษภาคม 2565 2101 101 3 4
18 พฤษภาคม 2565 6199 199 1 2
16 พฤษภาคม 2565 7803 803 5 6
13 พฤษภาคม 2565 8177 177 8 9
11 พฤษภาคม 2565 6650 650 5 6
9 พฤษภาคม 2565 2713 713 7 8
6 พฤษภาคม 2565 4769 769 8 9
4 พฤษภาคม 2565 3968 968 0 1
 ระดับความแม่นยำ  34.78 %  26.09 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 52.17 % ถูก 12 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 33.33 % ถูก 14 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   พัน+ร้อย-4