หวยลาวบน สูตร 4

ย้อนกลับ

11 ธันวาคม 2566

5 - 6

หวยลาวบน สูตร 4 ย้อนหลัง

ประจำงวด 4 ตัวบน 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
11 ธันวาคม 2566 ???? ??? 5 6
8 ธันวาคม 2566 5468 468 1 2
5 ธันวาคม 2566 4186 186 6 7
4 ธันวาคม 2566 8246 246 2 3
1 ธันวาคม 2566 2499 499 3 4
29 พฤศจิกายน 2566 5288 288 6 7
27 พฤศจิกายน 2566 5508 508 8 9
24 พฤศจิกายน 2566 3910 910 2 3
22 พฤศจิกายน 2566 4264 264 6 7
20 พฤศจิกายน 2566 5551 551 5 6
17 พฤศจิกายน 2566 5473 473 6 7
15 พฤศจิกายน 2566 5514 514 4 5
10 พฤศจิกายน 2566 6254 254 2 3
8 พฤศจิกายน 2566 7939 939 5 6
6 พฤศจิกายน 2566 1828 828 0 1
1 พฤศจิกายน 2566 2224 224 5 6
30 ตุลาคม 2566 0924 924 1 0
27 ตุลาคม 2566 1222 222 0 1
25 ตุลาคม 2566 0480 480 8 9
23 ตุลาคม 2566 8487 487 2 1
20 ตุลาคม 2566 2007 007 4 5
18 ตุลาคม 2566 6273 273 7 8
16 ตุลาคม 2566 9248 248 2 3
13 ตุลาคม 2566 6026 026 7 8
 ระดับความแม่นยำ  43.48 %  13.04 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 52.17 % ถูก 12 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 30.95 % ถูก 13 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   พัน+ร้อย-4