หวยลาวบน สูตร 4

ย้อนกลับ

27 กุมภาพันธ์ 2563

7 - 8

หวยลาวบน สูตร 4 ย้อนหลัง

ประจำงวด 4 ตัวบน 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
27 กุมภาพันธ์ 2563 ???? ??? 7 8
24 กุมภาพันธ์ 2563 6520 520 8 9
20 กุมภาพันธ์ 2563 6668 668 0 1
17 กุมภาพันธ์ 2563 9562 562 7 8
13 กุมภาพันธ์ 2563 7481 481 7 8
10 กุมภาพันธ์ 2563 9273 273 3 4
6 กุมภาพันธ์ 2563 5284 284 2 3
3 กุมภาพันธ์ 2563 5136 136 0 1
29 มกราคม 2563 5936 936 1 2
18 มกราคม 2563 2378 378 6 7
15 มกราคม 2563 6459 459 2 3
8 มกราคม 2563 0684 684 3 4
2 มกราคม 2563 4371 371 1 2
25 ธันวาคม 2562 9619 619 3 2
18 ธันวาคม 2562 0151 151 4 5
11 ธันวาคม 2562 9941 941 9 0
4 ธันวาคม 2562 4959 959 1 2
27 พฤศจิกายน 2562 0560 560 4 5
20 พฤศจิกายน 2562 0880 880 3 4
13 พฤศจิกายน 2562 8965 965 1 2
6 พฤศจิกายน 2562 4125 125 1 2
30 ตุลาคม 2562 1448 448 0 1
23 ตุลาคม 2562 6880 880 1 2
16 ตุลาคม 2562 3262 262 1 2
 ระดับความแม่นยำ  21.74 %  34.78 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 52.17 % ถูก 12 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 30.95 % ถูก 13 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   พัน+ร้อย-4