หวยลาวบน สูตร 3

ย้อนกลับ

27 กุมภาพันธ์ 2563

2 - 3

หวยลาวบน สูตร 3 ย้อนหลัง

ประจำงวด 4 ตัวบน 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
27 กุมภาพันธ์ 2563 ???? ??? 2 3
24 กุมภาพันธ์ 2563 6520 520 8 9
20 กุมภาพันธ์ 2563 6668 668 6 7
17 กุมภาพันธ์ 2563 9562 562 4 5
13 กุมภาพันธ์ 2563 7481 481 8 9
10 กุมภาพันธ์ 2563 9273 273 0 1
6 กุมภาพันธ์ 2563 5284 284 4 5
3 กุมภาพันธ์ 2563 5136 136 4 5
29 มกราคม 2563 5936 936 8 9
18 มกราคม 2563 2378 378 0 1
15 มกราคม 2563 6459 459 0 1
8 มกราคม 2563 0684 684 4 5
2 มกราคม 2563 4371 371 0 1
25 ธันวาคม 2562 9619 619 4 5
18 ธันวาคม 2562 0151 151 4 5
11 ธันวาคม 2562 9941 941 0 1
4 ธันวาคม 2562 4959 959 2 3
27 พฤศจิกายน 2562 0560 560 2 3
20 พฤศจิกายน 2562 0880 880 2 3
13 พฤศจิกายน 2562 8965 965 2 3
6 พฤศจิกายน 2562 4125 125 8 9
30 ตุลาคม 2562 1448 448 2 3
23 ตุลาคม 2562 6880 880 6 7
16 ตุลาคม 2562 3262 262 8 9
 ระดับความแม่นยำ  17.39 %  21.74 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 39.13 % ถูก 9 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 21.43 % ถูก 9 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   หน่วย+หน่วย+2