หวยลาวบน สูตร 3

ย้อนกลับ

11 ธันวาคม 2566

8 - 9

หวยลาวบน สูตร 3 ย้อนหลัง

ประจำงวด 4 ตัวบน 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
11 ธันวาคม 2566 ???? ??? 8 9
8 ธันวาคม 2566 5468 468 4 5
5 ธันวาคม 2566 4186 186 4 5
4 ธันวาคม 2566 8246 246 0 1
1 ธันวาคม 2566 2499 499 8 9
29 พฤศจิกายน 2566 5288 288 8 9
27 พฤศจิกายน 2566 5508 508 2 3
24 พฤศจิกายน 2566 3910 910 0 1
22 พฤศจิกายน 2566 4264 264 4 5
20 พฤศจิกายน 2566 5551 551 8 9
17 พฤศจิกายน 2566 5473 473 0 1
15 พฤศจิกายน 2566 5514 514 0 1
10 พฤศจิกายน 2566 6254 254 0 1
8 พฤศจิกายน 2566 7939 939 8 9
6 พฤศจิกายน 2566 1828 828 0 1
1 พฤศจิกายน 2566 2224 224 0 1
30 ตุลาคม 2566 0924 924 6 7
27 ตุลาคม 2566 1222 222 2 3
25 ตุลาคม 2566 0480 480 6 7
23 ตุลาคม 2566 8487 487 6 7
20 ตุลาคม 2566 2007 007 8 9
18 ตุลาคม 2566 6273 273 8 9
16 ตุลาคม 2566 9248 248 4 5
13 ตุลาคม 2566 6026 026 2 3
 ระดับความแม่นยำ  30.43 %  21.74 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 47.83 % ถูก 11 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 28.57 % ถูก 12 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   หน่วย+หน่วย+2