หวยลาวบน สูตร 3

ย้อนกลับ

29 มิถุนายน 2565

8 - 9

หวยลาวบน สูตร 3 ย้อนหลัง

ประจำงวด 4 ตัวบน 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
29 มิถุนายน 2565 ???? ??? 8 9
27 มิถุนายน 2565 1258 258 2 3
24 มิถุนายน 2565 2290 290 0 1
22 มิถุนายน 2565 1044 044 8 9
20 มิถุนายน 2565 3548 548 8 9
15 มิถุนายน 2565 2153 153 6 7
13 มิถุนายน 2565 5087 087 0 1
10 มิถุนายน 2565 9934 934 0 1
8 มิถุนายน 2565 7044 044 2 3
6 มิถุนายน 2565 8160 160 6 7
3 มิถุนายน 2565 4102 102 8 9
1 มิถุนายน 2565 3603 603 4 5
30 พฤษภาคม 2565 0091 091 4 5
27 พฤษภาคม 2565 1096 096 2 3
25 พฤษภาคม 2565 2575 575 6 7
23 พฤษภาคม 2565 9022 022 4 5
20 พฤษภาคม 2565 2101 101 0 1
18 พฤษภาคม 2565 6199 199 8 9
16 พฤษภาคม 2565 7803 803 6 7
13 พฤษภาคม 2565 8177 177 2 3
11 พฤษภาคม 2565 6650 650 8 9
9 พฤษภาคม 2565 2713 713 0 1
6 พฤษภาคม 2565 4769 769 8 9
4 พฤษภาคม 2565 3968 968 0 1
 ระดับความแม่นยำ  26.09 %  21.74 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 43.48 % ถูก 10 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 26.19 % ถูก 11 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   หน่วย+หน่วย+2