หวยลาวบน สูตร 3

ย้อนกลับ

18 ตุลาคม 2564

0 - 1

หวยลาวบน สูตร 3 ย้อนหลัง

ประจำงวด 4 ตัวบน 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
18 ตุลาคม 2564 ???? ??? 0 1
14 ตุลาคม 2564 9614 614 0 1
11 ตุลาคม 2564 5339 339 2 3
7 ตุลาคม 2564 2850 850 6 7
4 ตุลาคม 2564 3822 822 6 7
30 กันยายน 2564 0107 107 4 5
27 กันยายน 2564 8936 936 2 3
23 กันยายน 2564 9415 415 4 5
20 กันยายน 2564 7816 816 4 5
16 กันยายน 2564 8216 216 0 1
13 กันยายน 2564 7809 809 0 1
9 กันยายน 2564 7379 379 6 7
6 กันยายน 2564 8102 102 0 1
2 กันยายน 2564 1734 734 4 5
30 สิงหาคม 2564 7261 261 8 9
26 สิงหาคม 2564 6138 138 2 3
23 สิงหาคม 2564 1025 025 2 3
19 สิงหาคม 2564 4630 630 2 3
16 สิงหาคม 2564 9575 575 0 1
12 สิงหาคม 2564 4149 149 8 9
9 สิงหาคม 2564 6053 053 0 1
5 สิงหาคม 2564 6654 654 0 1
30 สิงหาคม 2564 9569 569 0 1
29 กรกฎาคม 2564 3569 569 0 1
 ระดับความแม่นยำ  26.09 %  43.48 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 60.87 % ถูก 14 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 38.10 % ถูก 16 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   หน่วย+หน่วย+2