หวยลาวบน สูตร 2

ย้อนกลับ

11 ธันวาคม 2566

6 - 5

หวยลาวบน สูตร 2 ย้อนหลัง

ประจำงวด 4 ตัวบน 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
11 ธันวาคม 2566 ???? ??? 6 5
8 ธันวาคม 2566 5468 468 3 2
5 ธันวาคม 2566 4186 186 1 0
4 ธันวาคม 2566 8246 246 0 1
1 ธันวาคม 2566 2499 499 4 3
29 พฤศจิกายน 2566 5288 288 2 1
27 พฤศจิกายน 2566 5508 508 9 8
24 พฤศจิกายน 2566 3910 910 5 4
22 พฤศจิกายน 2566 4264 264 7 6
20 พฤศจิกายน 2566 5551 551 5 4
17 พฤศจิกายน 2566 5473 473 1 0
15 พฤศจิกายน 2566 5514 514 8 7
10 พฤศจิกายน 2566 6254 254 1 0
8 พฤศจิกายน 2566 7939 939 6 5
6 พฤศจิกายน 2566 1828 828 7 6
1 พฤศจิกายน 2566 2224 224 5 4
30 ตุลาคม 2566 0924 924 6 5
27 ตุลาคม 2566 1222 222 1 2
25 ตุลาคม 2566 0480 480 7 6
23 ตุลาคม 2566 8487 487 9 8
20 ตุลาคม 2566 2007 007 6 5
18 ตุลาคม 2566 6273 273 2 1
16 ตุลาคม 2566 9248 248 1 0
13 ตุลาคม 2566 6026 026 0 9
 ระดับความแม่นยำ  26.09 %  21.74 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 47.83 % ถูก 11 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 26.19 % ถูก 11 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   สิบ-พัน-7