หวยลาวบน สูตร 2

ย้อนกลับ

29 มิถุนายน 2565

3 - 2

หวยลาวบน สูตร 2 ย้อนหลัง

ประจำงวด 4 ตัวบน 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
29 มิถุนายน 2565 ???? ??? 3 2
27 มิถุนายน 2565 1258 258 0 1
24 มิถุนายน 2565 2290 290 4 3
22 มิถุนายน 2565 1044 044 6 5
20 มิถุนายน 2565 3548 548 4 3
15 มิถุนายน 2565 2153 153 4 3
13 มิถุนายน 2565 5087 087 3 2
10 มิถุนายน 2565 9934 934 0 9
8 มิถุนายน 2565 7044 044 9 8
6 มิถุนายน 2565 8160 160 1 0
3 มิถุนายน 2565 4102 102 0 9
1 มิถุนายน 2565 3603 603 2 3
30 พฤษภาคม 2565 0091 091 1 2
27 พฤษภาคม 2565 1096 096 2 1
25 พฤษภาคม 2565 2575 575 4 3
23 พฤษภาคม 2565 9022 022 9 8
20 พฤษภาคม 2565 2101 101 4 3
18 พฤษภาคม 2565 6199 199 4 3
16 พฤษภาคม 2565 7803 803 8 7
13 พฤษภาคม 2565 8177 177 8 7
11 พฤษภาคม 2565 6650 650 8 7
9 พฤษภาคม 2565 2713 713 5 4
6 พฤษภาคม 2565 4769 769 4 3
4 พฤษภาคม 2565 3968 968 0 1
 ระดับความแม่นยำ  21.74 %  21.74 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 39.13 % ถูก 9 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 23.81 % ถูก 10 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   สิบ-พัน-7