หวยลาวบน สูตร 2

ย้อนกลับ

27 กุมภาพันธ์ 2563

1 - 0

หวยลาวบน สูตร 2 ย้อนหลัง

ประจำงวด 4 ตัวบน 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
27 กุมภาพันธ์ 2563 ???? ??? 1 0
24 กุมภาพันธ์ 2563 6520 520 7 6
20 กุมภาพันธ์ 2563 6668 668 0 9
17 กุมภาพันธ์ 2563 9562 562 6 5
13 กุมภาพันธ์ 2563 7481 481 9 8
10 กุมภาพันธ์ 2563 9273 273 4 3
6 กุมภาพันธ์ 2563 5284 284 9 8
3 กุมภาพันธ์ 2563 5136 136 9 8
29 มกราคม 2563 5936 936 2 1
18 มกราคม 2563 2378 378 8 7
15 มกราคม 2563 6459 459 1 2
8 มกราคม 2563 0684 684 4 3
2 มกราคม 2563 4371 371 5 4
25 ธันวาคม 2562 9619 619 2 1
18 ธันวาคม 2562 0151 151 2 1
11 ธันวาคม 2562 9941 941 6 5
4 ธันวาคม 2562 4959 959 1 0
27 พฤศจิกายน 2562 0560 560 1 2
20 พฤศจิกายน 2562 0880 880 9 8
13 พฤศจิกายน 2562 8965 965 9 8
6 พฤศจิกายน 2562 4125 125 4 3
30 ตุลาคม 2562 1448 448 5 4
23 ตุลาคม 2562 6880 880 4 3
16 ตุลาคม 2562 3262 262 8 7
 ระดับความแม่นยำ  17.39 %  39.13 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 47.83 % ถูก 11 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 30.95 % ถูก 13 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   สิบ-พัน-7