หวยลาวบน สูตร 2

ย้อนกลับ

18 ตุลาคม 2564

5 - 4

หวยลาวบน สูตร 2 ย้อนหลัง

ประจำงวด 4 ตัวบน 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
18 ตุลาคม 2564 ???? ??? 5 4
14 ตุลาคม 2564 9614 614 9 8
11 ตุลาคม 2564 5339 339 4 3
7 ตุลาคม 2564 2850 850 8 7
4 ตุลาคม 2564 3822 822 7 6
30 กันยายน 2564 0107 107 2 1
27 กันยายน 2564 8936 936 5 4
23 กันยายน 2564 9415 415 3 2
20 กันยายน 2564 7816 816 4 3
16 กันยายน 2564 8216 216 4 3
13 กันยายน 2564 7809 809 7 6
9 กันยายน 2564 7379 379 5 4
6 กันยายน 2564 8102 102 5 4
2 กันยายน 2564 1734 734 8 7
30 สิงหาคม 2564 7261 261 0 9
26 สิงหาคม 2564 6138 138 6 5
23 สิงหาคม 2564 1025 025 8 7
19 สิงหาคม 2564 4630 630 9 8
16 สิงหาคม 2564 9575 575 7 6
12 สิงหาคม 2564 4149 149 8 7
9 สิงหาคม 2564 6053 053 8 7
5 สิงหาคม 2564 6654 654 0 9
30 สิงหาคม 2564 9569 569 4 3
29 กรกฎาคม 2564 3569 569 4 3
 ระดับความแม่นยำ  8.70 %  13.04 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 21.74 % ถูก 5 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 11.90 % ถูก 5 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   สิบ-พัน-7