หวยลาวบน สูตร 1

ย้อนกลับ

9 มิถุนายน 2566

4 - 5

หวยลาวบน สูตร 1 ย้อนหลัง

ประจำงวด 4 ตัวบน 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
9 มิถุนายน 2566 ???? ??? 4 5
7 มิถุนายน 2566 0318 318 0 1
5 มิถุนายน 2566 6895 895 2 3
2 มิถุนายน 2566 1556 556 6 7
31 พฤษภาคม 2566 7922 922 8 9
29 พฤษภาคม 2566 6835 835 4 5
26 พฤษภาคม 2566 4667 667 6 7
24 พฤษภาคม 2566 2572 572 8 9
22 พฤษภาคม 2566 5487 487 6 7
19 พฤษภาคม 2566 8573 573 0 1
17 พฤษภาคม 2566 9846 846 0 1
15 พฤษภาคม 2566 8649 649 6 7
12 พฤษภาคม 2566 4077 077 6 7
10 พฤษภาคม 2566 8521 521 4 5
8 พฤษภาคม 2566 3811 811 6 7
5 พฤษภาคม 2566 6322 322 4 5
1 พฤษภาคม 2566 5263 263 2 3
28 เมษายน 2566 8053 053 4 5
26 เมษายน 2566 3717 717 4 5
24 เมษายน 2566 0610 610 6 7
21 เมษายน 2566 7028 028 0 1
14 เมษายน 2566 5041 041 0 1
12 เมษายน 2566 5597 597 0 1
10 เมษายน 2566 1148 148 6 7
 ระดับความแม่นยำ  30.43 %  43.48 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 60.87 % ถูก 14 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 40.48 % ถูก 17 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   สิบ+สิบ+2