หวยลาวบน สูตร 1

ย้อนกลับ

27 กุมภาพันธ์ 2563

6 - 7

หวยลาวบน สูตร 1 ย้อนหลัง

ประจำงวด 4 ตัวบน 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
27 กุมภาพันธ์ 2563 ???? ??? 6 7
24 กุมภาพันธ์ 2563 6520 520 4 5
20 กุมภาพันธ์ 2563 6668 668 4 5
17 กุมภาพันธ์ 2563 9562 562 8 9
13 กุมภาพันธ์ 2563 7481 481 6 7
10 กุมภาพันธ์ 2563 9273 273 8 9
6 กุมภาพันธ์ 2563 5284 284 8 9
3 กุมภาพันธ์ 2563 5136 136 8 9
29 มกราคม 2563 5936 936 6 7
18 มกราคม 2563 2378 378 2 3
15 มกราคม 2563 6459 459 8 9
8 มกราคม 2563 0684 684 6 7
2 มกราคม 2563 4371 371 4 5
25 ธันวาคม 2562 9619 619 2 3
18 ธันวาคม 2562 0151 151 0 1
11 ธันวาคม 2562 9941 941 2 3
4 ธันวาคม 2562 4959 959 4 5
27 พฤศจิกายน 2562 0560 560 8 9
20 พฤศจิกายน 2562 0880 880 4 5
13 พฤศจิกายน 2562 8965 965 6 7
6 พฤศจิกายน 2562 4125 125 0 1
30 ตุลาคม 2562 1448 448 8 9
23 ตุลาคม 2562 6880 880 4 5
16 ตุลาคม 2562 3262 262 6 7
 ระดับความแม่นยำ  26.09 %  26.09 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 52.17 % ถูก 12 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 28.57 % ถูก 12 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   สิบ+สิบ+2