หวยลาวบน สูตร 1

ย้อนกลับ

11 ธันวาคม 2566

4 - 5

หวยลาวบน สูตร 1 ย้อนหลัง

ประจำงวด 4 ตัวบน 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
11 ธันวาคม 2566 ???? ??? 4 5
8 ธันวาคม 2566 5468 468 8 9
5 ธันวาคม 2566 4186 186 0 1
4 ธันวาคม 2566 8246 246 0 1
1 ธันวาคม 2566 2499 499 8 9
29 พฤศจิกายน 2566 5288 288 2 3
27 พฤศจิกายน 2566 5508 508 4 5
24 พฤศจิกายน 2566 3910 910 4 5
22 พฤศจิกายน 2566 4264 264 2 3
20 พฤศจิกายน 2566 5551 551 6 7
17 พฤศจิกายน 2566 5473 473 4 5
15 พฤศจิกายน 2566 5514 514 2 3
10 พฤศจิกายน 2566 6254 254 8 9
8 พฤศจิกายน 2566 7939 939 6 7
6 พฤศจิกายน 2566 1828 828 6 7
1 พฤศจิกายน 2566 2224 224 6 7
30 ตุลาคม 2566 0924 924 6 7
27 ตุลาคม 2566 1222 222 8 9
25 ตุลาคม 2566 0480 480 8 9
23 ตุลาคม 2566 8487 487 2 3
20 ตุลาคม 2566 2007 007 6 7
18 ตุลาคม 2566 6273 273 0 1
16 ตุลาคม 2566 9248 248 6 7
13 ตุลาคม 2566 6026 026 4 5
 ระดับความแม่นยำ  21.74 %  17.39 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 39.13 % ถูก 9 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 21.43 % ถูก 9 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   สิบ+สิบ+2