หวยลาวบน สูตร 1

ย้อนกลับ

29 มิถุนายน 2565

2 - 3

หวยลาวบน สูตร 1 ย้อนหลัง

ประจำงวด 4 ตัวบน 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
29 มิถุนายน 2565 ???? ??? 2 3
27 มิถุนายน 2565 1258 258 0 1
24 มิถุนายน 2565 2290 290 0 1
22 มิถุนายน 2565 1044 044 0 1
20 มิถุนายน 2565 3548 548 2 3
15 มิถุนายน 2565 2153 153 8 9
13 มิถุนายน 2565 5087 087 8 9
10 มิถุนายน 2565 9934 934 0 1
8 มิถุนายน 2565 7044 044 4 5
6 มิถุนายน 2565 8160 160 2 3
3 มิถุนายน 2565 4102 102 2 3
1 มิถุนายน 2565 3603 603 0 1
30 พฤษภาคม 2565 0091 091 0 1
27 พฤษภาคม 2565 1096 096 6 7
25 พฤษภาคม 2565 2575 575 6 7
23 พฤษภาคม 2565 9022 022 2 3
20 พฤษภาคม 2565 2101 101 0 1
18 พฤษภาคม 2565 6199 199 2 3
16 พฤษภาคม 2565 7803 803 6 7
13 พฤษภาคม 2565 8177 177 2 3
11 พฤษภาคม 2565 6650 650 4 5
9 พฤษภาคม 2565 2713 713 4 5
6 พฤษภาคม 2565 4769 769 4 5
4 พฤษภาคม 2565 3968 968 6 7
 ระดับความแม่นยำ  47.83 %  17.39 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 56.52 % ถูก 13 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 35.71 % ถูก 15 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   สิบ+สิบ+2