หวยลาวบน สูตร 1

ย้อนกลับ

18 ตุลาคม 2564

4 - 5

หวยลาวบน สูตร 1 ย้อนหลัง

ประจำงวด 4 ตัวบน 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
18 ตุลาคม 2564 ???? ??? 4 5
14 ตุลาคม 2564 9614 614 8 9
11 ตุลาคม 2564 5339 339 2 3
7 ตุลาคม 2564 2850 850 6 7
4 ตุลาคม 2564 3822 822 2 3
30 กันยายน 2564 0107 107 8 9
27 กันยายน 2564 8936 936 4 5
23 กันยายน 2564 9415 415 4 5
20 กันยายน 2564 7816 816 4 5
16 กันยายน 2564 8216 216 2 3
13 กันยายน 2564 7809 809 6 7
9 กันยายน 2564 7379 379 2 3
6 กันยายน 2564 8102 102 8 9
2 กันยายน 2564 1734 734 4 5
30 สิงหาคม 2564 7261 261 8 9
26 สิงหาคม 2564 6138 138 6 7
23 สิงหาคม 2564 1025 025 8 9
19 สิงหาคม 2564 4630 630 6 7
16 สิงหาคม 2564 9575 575 0 1
12 สิงหาคม 2564 4149 149 2 3
9 สิงหาคม 2564 6053 053 2 3
5 สิงหาคม 2564 6654 654 4 5
30 สิงหาคม 2564 9569 569 4 5
29 กรกฎาคม 2564 3569 569 2 3
 ระดับความแม่นยำ  26.09 %  26.09 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 43.48 % ถูก 10 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 28.57 % ถูก 12 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   สิบ+สิบ+2