ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : พัน+พัน+7

ย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
28 พฤษภาคม 2563 ??? 7 8
25 พฤษภาคม 2563 196 1 2
21 พฤษภาคม 2563 550 9 0
20 พฤษภาคม 2563 849 5 6
18 พฤษภาคม 2563 073 1 2
14 พฤษภาคม 2563 006 5 6
11 พฤษภาคม 2563 968 3 4
7 พฤษภาคม 2563 924 1 2
30 มีนาคม 2563 683 1 2
26 มีนาคม 2563 972 3 4
23 มีนาคม 2563 038 5 6
19 มีนาคม 2563 212 3 4
16 มีนาคม 2563 863 3 4
12 มีนาคม 2563 672 3 4
9 มีนาคม 2563 052 7 8
5 มีนาคม 2563 279 7 8
2 มีนาคม 2563 724 9 0
27 กุมภาพันธ์ 2563 380 9 0
24 กุมภาพันธ์ 2563 520 9 0
20 กุมภาพันธ์ 2563 668 5 6
17 กุมภาพันธ์ 2563 562 1 2
13 กุมภาพันธ์ 2563 481 5 6
10 กุมภาพันธ์ 2563 273 7 8
6 กุมภาพันธ์ 2563 284 7 8
 ระดับความแม่นยำ  17.39 %  34.78 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 52.17 % ถูก 12 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 28.57 % ถูก 12 จาก 42