ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : พัน+พัน+7

ย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
27 กุมภาพันธ์ 2563 ??? 9 0
24 กุมภาพันธ์ 2563 520 9 0
20 กุมภาพันธ์ 2563 668 5 6
17 กุมภาพันธ์ 2563 562 1 2
13 กุมภาพันธ์ 2563 481 5 6
10 กุมภาพันธ์ 2563 273 7 8
6 กุมภาพันธ์ 2563 284 7 8
3 กุมภาพันธ์ 2563 136 7 8
29 มกราคม 2563 936 1 2
18 มกราคม 2563 378 9 0
15 มกราคม 2563 459 7 8
8 มกราคม 2563 684 5 6
2 มกราคม 2563 371 5 6
25 ธันวาคม 2562 619 7 8
18 ธันวาคม 2562 151 5 6
11 ธันวาคม 2562 941 5 6
4 ธันวาคม 2562 959 7 8
27 พฤศจิกายน 2562 560 7 8
20 พฤศจิกายน 2562 880 3 4
13 พฤศจิกายน 2562 965 5 6
6 พฤศจิกายน 2562 125 9 0
30 ตุลาคม 2562 448 9 0
23 ตุลาคม 2562 880 3 4
16 ตุลาคม 2562 262 3 4
 ระดับความแม่นยำ  13.04 %  26.09 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 34.78 % ถูก 8 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 21.43 % ถูก 9 จาก 42