ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : หน่วย+หน่วย+7

ย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
27 กุมภาพันธ์ 2563 ??? 7 8
24 กุมภาพันธ์ 2563 520 3 4
20 กุมภาพันธ์ 2563 668 1 2
17 กุมภาพันธ์ 2563 562 9 0
13 กุมภาพันธ์ 2563 481 3 4
10 กุมภาพันธ์ 2563 273 5 6
6 กุมภาพันธ์ 2563 284 9 0
3 กุมภาพันธ์ 2563 136 9 0
29 มกราคม 2563 936 3 4
18 มกราคม 2563 378 5 6
15 มกราคม 2563 459 5 6
8 มกราคม 2563 684 9 0
2 มกราคม 2563 371 5 6
25 ธันวาคม 2562 619 9 0
18 ธันวาคม 2562 151 9 0
11 ธันวาคม 2562 941 5 6
4 ธันวาคม 2562 959 7 8
27 พฤศจิกายน 2562 560 7 8
20 พฤศจิกายน 2562 880 7 8
13 พฤศจิกายน 2562 965 7 8
6 พฤศจิกายน 2562 125 3 4
30 ตุลาคม 2562 448 7 8
23 ตุลาคม 2562 880 1 2
16 ตุลาคม 2562 262 3 4
 ระดับความแม่นยำ  13.04 %  13.04 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 26.09 % ถูก 6 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 14.29 % ถูก 6 จาก 42