ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : หน่วย+หน่วย+7

ย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
1 มิถุนายน 2563 ??? 1 2
28 พฤษภาคม 2563 367 9 0
25 พฤษภาคม 2563 196 7 8
21 พฤษภาคม 2563 550 5 6
20 พฤษภาคม 2563 849 3 4
18 พฤษภาคม 2563 073 9 0
14 พฤษภาคม 2563 006 3 4
11 พฤษภาคม 2563 968 5 6
7 พฤษภาคม 2563 924 3 4
30 มีนาคม 2563 683 1 2
26 มีนาคม 2563 972 3 4
23 มีนาคม 2563 038 1 2
19 มีนาคม 2563 212 3 4
16 มีนาคม 2563 863 1 2
12 มีนาคม 2563 672 1 2
9 มีนาคม 2563 052 5 6
5 มีนาคม 2563 279 5 6
2 มีนาคม 2563 724 7 8
27 กุมภาพันธ์ 2563 380 7 8
24 กุมภาพันธ์ 2563 520 3 4
20 กุมภาพันธ์ 2563 668 1 2
17 กุมภาพันธ์ 2563 562 9 0
13 กุมภาพันธ์ 2563 481 3 4
10 กุมภาพันธ์ 2563 273 5 6
 ระดับความแม่นยำ  13.04 %  30.43 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 43.48 % ถูก 10 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 23.81 % ถูก 10 จาก 42