ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : สิบ+หน่วย+2

ย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
1 มิถุนายน 2563 ??? 5 6
28 พฤษภาคม 2563 367 7 8
25 พฤษภาคม 2563 196 7 8
21 พฤษภาคม 2563 550 5 6
20 พฤษภาคม 2563 849 2 3
18 พฤษภาคม 2563 073 8 9
14 พฤษภาคม 2563 006 6 7
11 พฤษภาคม 2563 968 8 9
7 พฤษภาคม 2563 924 3 4
30 มีนาคม 2563 683 1 2
26 มีนาคม 2563 972 3 4
23 มีนาคม 2563 038 5 6
19 มีนาคม 2563 212 1 2
16 มีนาคม 2563 863 1 2
12 มีนาคม 2563 672 9 0
9 มีนาคม 2563 052 8 9
5 มีนาคม 2563 279 8 9
2 มีนาคม 2563 724 0 1
27 กุมภาพันธ์ 2563 380 4 5
24 กุมภาพันธ์ 2563 520 6 7
20 กุมภาพันธ์ 2563 668 0 1
17 กุมภาพันธ์ 2563 562 1 2
13 กุมภาพันธ์ 2563 481 2 3
10 กุมภาพันธ์ 2563 273 4 5
 ระดับความแม่นยำ  21.74 %  21.74 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 34.78 % ถูก 8 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 23.81 % ถูก 10 จาก 42