ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : สิบ+หน่วย+2

ย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
27 กุมภาพันธ์ 2563 ??? 4 5
24 กุมภาพันธ์ 2563 520 6 7
20 กุมภาพันธ์ 2563 668 0 1
17 กุมภาพันธ์ 2563 562 1 2
13 กุมภาพันธ์ 2563 481 2 3
10 กุมภาพันธ์ 2563 273 4 5
6 กุมภาพันธ์ 2563 284 1 2
3 กุมภาพันธ์ 2563 136 1 2
29 มกราคม 2563 936 7 8
18 มกราคม 2563 378 6 7
15 มกราคม 2563 459 4 5
8 มกราคม 2563 684 0 1
2 มกราคม 2563 371 2 3
25 ธันวาคม 2562 619 8 9
18 ธันวาคม 2562 151 7 8
11 ธันวาคม 2562 941 6 7
4 ธันวาคม 2562 959 8 9
27 พฤศจิกายน 2562 560 0 1
20 พฤศจิกายน 2562 880 3 4
13 พฤศจิกายน 2562 965 9 0
6 พฤศจิกายน 2562 125 4 5
30 ตุลาคม 2562 448 0 1
23 ตุลาคม 2562 880 0 1
16 ตุลาคม 2562 262 7 8
 ระดับความแม่นยำ  21.74 %  34.78 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 52.17 % ถูก 12 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 30.95 % ถูก 13 จาก 42