ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : พัน+ร้อย+6

ย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
27 กุมภาพันธ์ 2563 ??? 7 8
24 กุมภาพันธ์ 2563 520 8 9
20 กุมภาพันธ์ 2563 668 0 1
17 กุมภาพันธ์ 2563 562 7 8
13 กุมภาพันธ์ 2563 481 7 8
10 กุมภาพันธ์ 2563 273 3 4
6 กุมภาพันธ์ 2563 284 2 3
3 กุมภาพันธ์ 2563 136 0 1
29 มกราคม 2563 936 1 2
18 มกราคม 2563 378 6 7
15 มกราคม 2563 459 2 3
8 มกราคม 2563 684 3 4
2 มกราคม 2563 371 1 2
25 ธันวาคม 2562 619 7 8
18 ธันวาคม 2562 151 4 5
11 ธันวาคม 2562 941 9 0
4 ธันวาคม 2562 959 1 2
27 พฤศจิกายน 2562 560 4 5
20 พฤศจิกายน 2562 880 3 4
13 พฤศจิกายน 2562 965 1 2
6 พฤศจิกายน 2562 125 1 2
30 ตุลาคม 2562 448 0 1
23 ตุลาคม 2562 880 1 2
16 ตุลาคม 2562 262 1 2
 ระดับความแม่นยำ  21.74 %  34.78 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 52.17 % ถูก 12 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 30.95 % ถูก 13 จาก 42