ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : พัน+ร้อย+6

ย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
28 พฤษภาคม 2563 ??? 2 3
25 พฤษภาคม 2563 196 8 9
21 พฤษภาคม 2563 550 0 1
20 พฤษภาคม 2563 849 0 1
18 พฤษภาคม 2563 073 3 4
14 พฤษภาคม 2563 006 4 5
11 พฤษภาคม 2563 968 8 9
7 พฤษภาคม 2563 924 9 0
30 มีนาคม 2563 683 2 3
26 มีนาคม 2563 972 4 5
23 มีนาคม 2563 038 2 3
19 มีนาคม 2563 212 2 3
16 มีนาคม 2563 863 5 6
12 มีนาคม 2563 672 4 5
9 มีนาคม 2563 052 3 4
5 มีนาคม 2563 279 8 9
2 มีนาคม 2563 724 5 6
27 กุมภาพันธ์ 2563 380 7 8
24 กุมภาพันธ์ 2563 520 8 9
20 กุมภาพันธ์ 2563 668 0 1
17 กุมภาพันธ์ 2563 562 7 8
13 กุมภาพันธ์ 2563 481 7 8
10 กุมภาพันธ์ 2563 273 3 4
6 กุมภาพันธ์ 2563 284 2 3
 ระดับความแม่นยำ  30.43 %  34.78 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 60.87 % ถูก 14 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 35.71 % ถูก 15 จาก 42