ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : พัน-สิบ-5

ย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
28 พฤษภาคม 2563 ??? 9 8
25 พฤษภาคม 2563 196 3 2
21 พฤษภาคม 2563 550 3 2
20 พฤษภาคม 2563 849 8 7
18 พฤษภาคม 2563 073 2 3
14 พฤษภาคม 2563 006 2 1
11 พฤษภาคม 2563 968 4 3
7 พฤษภาคม 2563 924 6 5
30 มีนาคม 2563 683 5 4
26 มีนาคม 2563 972 0 1
23 มีนาคม 2563 038 2 1
19 มีนาคม 2563 212 3 2
16 มีนาคม 2563 863 9 8
12 มีนาคม 2563 672 2 1
9 มีนาคม 2563 052 7 6
5 มีนาคม 2563 279 2 1
2 มีนาคม 2563 724 7 6
27 กุมภาพันธ์ 2563 380 1 0
24 กุมภาพันธ์ 2563 520 5 4
20 กุมภาพันธ์ 2563 668 2 1
17 กุมภาพันธ์ 2563 562 6 5
13 กุมภาพันธ์ 2563 481 3 2
10 กุมภาพันธ์ 2563 273 8 7
6 กุมภาพันธ์ 2563 284 3 2
 ระดับความแม่นยำ  26.09 %  30.43 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 52.17 % ถูก 12 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 30.95 % ถูก 13 จาก 42