ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : พัน-สิบ-5

ย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
27 กุมภาพันธ์ 2563 ??? 1 0
24 กุมภาพันธ์ 2563 520 5 4
20 กุมภาพันธ์ 2563 668 2 1
17 กุมภาพันธ์ 2563 562 6 5
13 กุมภาพันธ์ 2563 481 3 2
10 กุมภาพันธ์ 2563 273 8 7
6 กุมภาพันธ์ 2563 284 3 2
3 กุมภาพันธ์ 2563 136 3 2
29 มกราคม 2563 936 0 9
18 มกราคม 2563 378 4 3
15 มกราคม 2563 459 3 2
8 มกราคม 2563 684 8 7
2 มกราคม 2563 371 3 4
25 ธันวาคม 2562 619 0 9
18 ธันวาคม 2562 151 0 1
11 ธันวาคม 2562 941 6 5
4 ธันวาคม 2562 959 1 0
27 พฤศจิกายน 2562 560 3 2
20 พฤศจิกายน 2562 880 3 2
13 พฤศจิกายน 2562 965 3 2
6 พฤศจิกายน 2562 125 8 7
30 ตุลาคม 2562 448 7 6
23 ตุลาคม 2562 880 8 7
16 ตุลาคม 2562 262 4 3
 ระดับความแม่นยำ  26.09 %  30.43 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 52.17 % ถูก 12 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 30.95 % ถูก 13 จาก 42