ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : สิบ+สิบ+7

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 2 ตัวล่าง ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
28 พฤษภาคม 2563 ?? 7 8
25 พฤษภาคม 2563 51 1 2
21 พฤษภาคม 2563 75 9 0
20 พฤษภาคม 2563 68 5 6
18 พฤษภาคม 2563 40 1 2
14 พฤษภาคม 2563 70 5 6
11 พฤษภาคม 2563 99 3 4
7 พฤษภาคม 2563 39 1 2
30 มีนาคม 2563 76 1 2
26 มีนาคม 2563 79 3 4
23 มีนาคม 2563 80 5 6
19 มีนาคม 2563 42 3 4
16 มีนาคม 2563 88 3 4
12 มีนาคม 2563 36 3 4
9 มีนาคม 2563 80 7 8
5 มีนาคม 2563 52 7 8
2 มีนาคม 2563 57 9 0
27 กุมภาพันธ์ 2563 63 9 0
24 กุมภาพันธ์ 2563 65 9 0
20 กุมภาพันธ์ 2563 66 5 6
17 กุมภาพันธ์ 2563 95 1 2
13 กุมภาพันธ์ 2563 74 5 6
10 กุมภาพันธ์ 2563 92 7 8
6 กุมภาพันธ์ 2563 52 7 8
 ระดับความแม่นยำ  8.70 %  17.39 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 26.09 % ถูก 6 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 14.29 % ถูก 6 จาก 42