ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : สิบ+สิบ+7

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 2 ตัวล่าง ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
27 กุมภาพันธ์ 2563 ?? 9 0
24 กุมภาพันธ์ 2563 65 9 0
20 กุมภาพันธ์ 2563 66 5 6
17 กุมภาพันธ์ 2563 95 1 2
13 กุมภาพันธ์ 2563 74 5 6
10 กุมภาพันธ์ 2563 92 7 8
6 กุมภาพันธ์ 2563 52 7 8
3 กุมภาพันธ์ 2563 51 7 8
29 มกราคม 2563 59 1 2
18 มกราคม 2563 23 9 0
15 มกราคม 2563 64 7 8
8 มกราคม 2563 06 5 6
2 มกราคม 2563 43 5 6
25 ธันวาคม 2562 96 7 8
18 ธันวาคม 2562 01 5 6
11 ธันวาคม 2562 99 5 6
4 ธันวาคม 2562 49 7 8
27 พฤศจิกายน 2562 05 7 8
20 พฤศจิกายน 2562 08 3 4
13 พฤศจิกายน 2562 89 5 6
6 พฤศจิกายน 2562 41 9 0
30 ตุลาคม 2562 14 9 0
23 ตุลาคม 2562 68 3 4
16 ตุลาคม 2562 32 3 4
 ระดับความแม่นยำ  4.35 %  8.70 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 13.04 % ถูก 3 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 7.14 % ถูก 3 จาก 42