ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : สิบ-หน่วย+4

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 2 ตัวล่าง ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
27 กุมภาพันธ์ 2563 ?? 5 6
24 กุมภาพันธ์ 2563 65 4 5
20 กุมภาพันธ์ 2563 66 8 9
17 กุมภาพันธ์ 2563 95 7 8
13 กุมภาพันธ์ 2563 74 1 2
10 กุมภาพันธ์ 2563 92 7 8
6 กุมภาพันธ์ 2563 52 8 9
3 กุมภาพันธ์ 2563 51 0 1
29 มกราคม 2563 59 3 4
18 มกราคม 2563 23 6 7
15 มกราคม 2563 64 2 1
8 มกราคม 2563 06 5 6
2 มกราคม 2563 43 7 8
25 ธันวาคม 2562 96 3 4
18 ธันวาคม 2562 01 4 5
11 ธันวาคม 2562 99 1 0
4 ธันวาคม 2562 49 1 0
27 พฤศจิกายน 2562 05 4 3
20 พฤศจิกายน 2562 08 3 4
13 พฤศจิกายน 2562 89 7 8
6 พฤศจิกายน 2562 41 1 2
30 ตุลาคม 2562 14 2 3
23 ตุลาคม 2562 68 5 6
16 ตุลาคม 2562 32 5 6
 ระดับความแม่นยำ  4.35 %  21.74 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 26.09 % ถูก 6 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 14.29 % ถูก 6 จาก 42