ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : สิบ-หน่วย+4

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 2 ตัวล่าง ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
28 พฤษภาคม 2563 ?? 8 9
25 พฤษภาคม 2563 51 6 7
21 พฤษภาคม 2563 75 2 3
20 พฤษภาคม 2563 68 8 9
18 พฤษภาคม 2563 40 1 2
14 พฤษภาคม 2563 70 4 5
11 พฤษภาคม 2563 99 2 1
7 พฤษภาคม 2563 39 5 6
30 มีนาคม 2563 76 2 3
26 มีนาคม 2563 79 2 3
23 มีนาคม 2563 80 6 7
19 มีนาคม 2563 42 4 5
16 มีนาคม 2563 88 1 2
12 มีนาคม 2563 36 2 3
9 มีนาคม 2563 80 7 8
5 มีนาคม 2563 52 2 3
2 มีนาคม 2563 57 7 8
27 กุมภาพันธ์ 2563 63 5 6
24 กุมภาพันธ์ 2563 65 4 5
20 กุมภาพันธ์ 2563 66 8 9
17 กุมภาพันธ์ 2563 95 7 8
13 กุมภาพันธ์ 2563 74 1 2
10 กุมภาพันธ์ 2563 92 7 8
6 กุมภาพันธ์ 2563 52 8 9
 ระดับความแม่นยำ  17.39 %  17.39 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 34.78 % ถูก 8 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 19.05 % ถูก 8 จาก 42