หวยลาวบน สูตร 3

ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : สิบ+สิบ+2

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 2 ตัวล่าง ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
1 มิถุนายน 2563 ?? 4 5
28 พฤษภาคม 2563 13 2 3
25 พฤษภาคม 2563 51 6 7
21 พฤษภาคม 2563 75 4 5
20 พฤษภาคม 2563 68 0 1
18 พฤษภาคม 2563 40 6 7
14 พฤษภาคม 2563 70 0 1
11 พฤษภาคม 2563 99 8 9
7 พฤษภาคม 2563 39 6 7
30 มีนาคม 2563 76 6 7
26 มีนาคม 2563 79 8 9
23 มีนาคม 2563 80 0 1
19 มีนาคม 2563 42 8 9
16 มีนาคม 2563 88 8 9
12 มีนาคม 2563 36 8 9
9 มีนาคม 2563 80 2 3
5 มีนาคม 2563 52 2 3
2 มีนาคม 2563 57 4 5
27 กุมภาพันธ์ 2563 63 4 5
24 กุมภาพันธ์ 2563 65 4 5
20 กุมภาพันธ์ 2563 66 0 1
17 กุมภาพันธ์ 2563 95 6 7
13 กุมภาพันธ์ 2563 74 0 1
10 กุมภาพันธ์ 2563 92 2 3
 ระดับความแม่นยำ  26.09 %  30.43 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 52.17 % ถูก 12 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 30.95 % ถูก 13 จาก 42