หวยลาวบน สูตร 3

ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : สิบ+สิบ+2

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 2 ตัวล่าง ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
27 กุมภาพันธ์ 2563 ?? 4 5
24 กุมภาพันธ์ 2563 65 4 5
20 กุมภาพันธ์ 2563 66 0 1
17 กุมภาพันธ์ 2563 95 6 7
13 กุมภาพันธ์ 2563 74 0 1
10 กุมภาพันธ์ 2563 92 2 3
6 กุมภาพันธ์ 2563 52 2 3
3 กุมภาพันธ์ 2563 51 2 3
29 มกราคม 2563 59 6 7
18 มกราคม 2563 23 4 5
15 มกราคม 2563 64 2 3
8 มกราคม 2563 06 0 1
2 มกราคม 2563 43 0 1
25 ธันวาคม 2562 96 2 3
18 ธันวาคม 2562 01 0 1
11 ธันวาคม 2562 99 0 1
4 ธันวาคม 2562 49 2 3
27 พฤศจิกายน 2562 05 2 3
20 พฤศจิกายน 2562 08 8 9
13 พฤศจิกายน 2562 89 0 1
6 พฤศจิกายน 2562 41 4 5
30 ตุลาคม 2562 14 4 5
23 ตุลาคม 2562 68 8 9
16 ตุลาคม 2562 32 8 9
 ระดับความแม่นยำ  34.78 %  8.70 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 39.13 % ถูก 9 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 23.81 % ถูก 10 จาก 42