ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : สิบ+หน่วย+6

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 2 ตัวล่าง ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
28 พฤษภาคม 2563 ?? 2 3
25 พฤษภาคม 2563 51 8 9
21 พฤษภาคม 2563 75 0 1
20 พฤษภาคม 2563 68 0 1
18 พฤษภาคม 2563 40 3 4
14 พฤษภาคม 2563 70 4 5
11 พฤษภาคม 2563 99 8 9
7 พฤษภาคม 2563 39 9 0
30 มีนาคม 2563 76 2 3
26 มีนาคม 2563 79 4 5
23 มีนาคม 2563 80 2 3
19 มีนาคม 2563 42 2 3
16 มีนาคม 2563 88 5 6
12 มีนาคม 2563 36 4 5
9 มีนาคม 2563 80 3 4
5 มีนาคม 2563 52 8 9
2 มีนาคม 2563 57 5 6
27 กุมภาพันธ์ 2563 63 7 8
24 กุมภาพันธ์ 2563 65 8 9
20 กุมภาพันธ์ 2563 66 0 1
17 กุมภาพันธ์ 2563 95 7 8
13 กุมภาพันธ์ 2563 74 7 8
10 กุมภาพันธ์ 2563 92 3 4
6 กุมภาพันธ์ 2563 52 2 3
 ระดับความแม่นยำ  21.74 %  8.70 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 30.43 % ถูก 7 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 16.67 % ถูก 7 จาก 42