ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : สิบ+หน่วย+6

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 2 ตัวล่าง ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
27 กุมภาพันธ์ 2563 ?? 7 8
24 กุมภาพันธ์ 2563 65 8 9
20 กุมภาพันธ์ 2563 66 0 1
17 กุมภาพันธ์ 2563 95 7 8
13 กุมภาพันธ์ 2563 74 7 8
10 กุมภาพันธ์ 2563 92 3 4
6 กุมภาพันธ์ 2563 52 2 3
3 กุมภาพันธ์ 2563 51 0 1
29 มกราคม 2563 59 1 2
18 มกราคม 2563 23 6 7
15 มกราคม 2563 64 2 3
8 มกราคม 2563 06 3 4
2 มกราคม 2563 43 1 2
25 ธันวาคม 2562 96 7 8
18 ธันวาคม 2562 01 4 5
11 ธันวาคม 2562 99 9 0
4 ธันวาคม 2562 49 1 2
27 พฤศจิกายน 2562 05 4 5
20 พฤศจิกายน 2562 08 3 4
13 พฤศจิกายน 2562 89 1 2
6 พฤศจิกายน 2562 41 1 2
30 ตุลาคม 2562 14 0 1
23 ตุลาคม 2562 68 1 2
16 ตุลาคม 2562 32 1 2
 ระดับความแม่นยำ  17.39 %  17.39 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 34.78 % ถูก 8 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 19.05 % ถูก 8 จาก 42