ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : หน่วย-สิบ-5

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 2 ตัวล่าง ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
27 กุมภาพันธ์ 2563 ?? 6 5
24 กุมภาพันธ์ 2563 65 5 4
20 กุมภาพันธ์ 2563 66 9 8
17 กุมภาพันธ์ 2563 95 8 7
13 กุมภาพันธ์ 2563 74 2 1
10 กุมภาพันธ์ 2563 92 8 7
6 กุมภาพันธ์ 2563 52 9 8
3 กุมภาพันธ์ 2563 51 1 0
29 มกราคม 2563 59 4 3
18 มกราคม 2563 23 7 6
15 มกราคม 2563 64 1 2
8 มกราคม 2563 06 6 5
2 มกราคม 2563 43 8 7
25 ธันวาคม 2562 96 4 3
18 ธันวาคม 2562 01 5 4
11 ธันวาคม 2562 99 0 1
4 ธันวาคม 2562 49 0 1
27 พฤศจิกายน 2562 05 3 4
20 พฤศจิกายน 2562 08 4 3
13 พฤศจิกายน 2562 89 8 7
6 พฤศจิกายน 2562 41 2 1
30 ตุลาคม 2562 14 3 2
23 ตุลาคม 2562 68 6 5
16 ตุลาคม 2562 32 6 5
 ระดับความแม่นยำ  21.74 %  4.35 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 26.09 % ถูก 6 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 14.29 % ถูก 6 จาก 42