ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : หน่วย-สิบ-5

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 2 ตัวล่าง ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
28 พฤษภาคม 2563 ?? 9 8
25 พฤษภาคม 2563 51 7 6
21 พฤษภาคม 2563 75 3 2
20 พฤษภาคม 2563 68 9 8
18 พฤษภาคม 2563 40 2 1
14 พฤษภาคม 2563 70 5 4
11 พฤษภาคม 2563 99 1 2
7 พฤษภาคม 2563 39 6 5
30 มีนาคม 2563 76 3 2
26 มีนาคม 2563 79 3 2
23 มีนาคม 2563 80 7 6
19 มีนาคม 2563 42 5 4
16 มีนาคม 2563 88 2 1
12 มีนาคม 2563 36 3 2
9 มีนาคม 2563 80 8 7
5 มีนาคม 2563 52 3 2
2 มีนาคม 2563 57 8 7
27 กุมภาพันธ์ 2563 63 6 5
24 กุมภาพันธ์ 2563 65 5 4
20 กุมภาพันธ์ 2563 66 9 8
17 กุมภาพันธ์ 2563 95 8 7
13 กุมภาพันธ์ 2563 74 2 1
10 กุมภาพันธ์ 2563 92 8 7
6 กุมภาพันธ์ 2563 52 9 8
 ระดับความแม่นยำ  17.39 %  17.39 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 34.78 % ถูก 8 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 19.05 % ถูก 8 จาก 42