ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : สิบ+หน่วย+

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 2 ตัวล่าง ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
1 มิถุนายน 2563 ?? 4 5
28 พฤษภาคม 2563 13 6 7
25 พฤษภาคม 2563 51 2 3
21 พฤษภาคม 2563 75 4 5
20 พฤษภาคม 2563 68 4 5
18 พฤษภาคม 2563 40 7 8
14 พฤษภาคม 2563 70 8 9
11 พฤษภาคม 2563 99 2 3
7 พฤษภาคม 2563 39 3 4
30 มีนาคม 2563 76 6 7
26 มีนาคม 2563 79 8 9
23 มีนาคม 2563 80 6 7
19 มีนาคม 2563 42 6 7
16 มีนาคม 2563 88 9 0
12 มีนาคม 2563 36 8 9
9 มีนาคม 2563 80 7 8
5 มีนาคม 2563 52 2 3
2 มีนาคม 2563 57 9 0
27 กุมภาพันธ์ 2563 63 1 2
24 กุมภาพันธ์ 2563 65 2 3
20 กุมภาพันธ์ 2563 66 4 5
17 กุมภาพันธ์ 2563 95 1 2
13 กุมภาพันธ์ 2563 74 1 2
10 กุมภาพันธ์ 2563 92 7 8
 ระดับความแม่นยำ  13.04 %  17.39 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 26.09 % ถูก 6 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 16.67 % ถูก 7 จาก 42