ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : สิบ+หน่วย+

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 2 ตัวล่าง ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
27 กุมภาพันธ์ 2563 ?? 1 2
24 กุมภาพันธ์ 2563 65 2 3
20 กุมภาพันธ์ 2563 66 4 5
17 กุมภาพันธ์ 2563 95 1 2
13 กุมภาพันธ์ 2563 74 1 2
10 กุมภาพันธ์ 2563 92 7 8
6 กุมภาพันธ์ 2563 52 6 7
3 กุมภาพันธ์ 2563 51 4 5
29 มกราคม 2563 59 5 6
18 มกราคม 2563 23 0 1
15 มกราคม 2563 64 6 7
8 มกราคม 2563 06 7 8
2 มกราคม 2563 43 5 6
25 ธันวาคม 2562 96 1 2
18 ธันวาคม 2562 01 8 9
11 ธันวาคม 2562 99 3 4
4 ธันวาคม 2562 49 5 6
27 พฤศจิกายน 2562 05 8 9
20 พฤศจิกายน 2562 08 7 8
13 พฤศจิกายน 2562 89 5 6
6 พฤศจิกายน 2562 41 5 6
30 ตุลาคม 2562 14 4 5
23 ตุลาคม 2562 68 5 6
16 ตุลาคม 2562 32 5 6
 ระดับความแม่นยำ  13.04 %  13.04 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 26.09 % ถูก 6 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 14.29 % ถูก 6 จาก 42