ล็อคบน สิบ-6

ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : ++สิบ-6

ล็อคบน สิบ-6 ย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
16 พฤษภาคม 2564 ??? 1 2
2 พฤษภาคม 2564 272 2 3
16 เมษายน 2564 787 1 2
1 เมษายน 2564 270 4 3
16 มีนาคม 2564 422 3 2
1 มีนาคม 2564 538 6 5
16 กุมภาพันธ์ 2564 603 6 5
1 กุมภาพันธ์ 2564 307 3 4
17 มกราคม 2564 395 4 3
30 ธันวาคม 2563 628 6 5
16 ธันวาคม 2563 303 3 4
1 ธันวาคม 2563 994 0 1
16 พฤศจิกายน 2563 661 6 5
1 พฤศจิกายน 2563 404 1 0
16 ตุลาคม 2563 051 3 4
1 ตุลาคม 2563 893 2 3
16 กันยายน 2563 083 3 4
1 กันยายน 2563 997 5 4
16 สิงหาคม 2563 811 3 4
1 สิงหาคม 2563 391 2 3
16 กรกฎาคม 2563 286 1 0
1 กรกฎาคม 2563 258 0 1
16 มิถุนายน 2563 967 0 1
1 มิถุนายน 2563 567 3 4
 ระดับความแม่นยำ  30.43 %  26.09 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 56.52 % ถูก 13 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 30.95 % ถูก 13 จาก 42